รมต.ประจำสำนักนายกฯ ถวายหน้ากากอนามัยพระภิกษุสงฆ์

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ วัดราษฎร์ศรัทธา (วัดท้ายดอน) ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (22 เม.ย.2563) เพื่อถวายหน้ากากอนามัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามพระประสงค์ของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่โปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิมสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดหาหน้ากากอนามัย ประทานแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เฝ้ารับพระบัญชาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ถวายหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น เป็นเงินมูลค่า 20,000 บาท แด่พระมหาสมพงษ์ กิตติคุโณ เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี และพระเถรานุเถระ เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม โดยหน้ากากอนามัยจำนวนนี้จะแจกจ่ายให้ยัง 15 วัดในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ วัดเขาบางทราย วัดนอก วัดใหม่พระยาทำ วัดตาลล้อม วัดราษฎร์ศรัทธา วัดเก่าโบราณ วัดใหม่เกตุงาม วัดต้นสน วัดช่องลม วัดอุทยานนที วัดเครือวัลย์ วัดน้อย วัดนาเขื่อน วัดท้องคุ้ง และวัดบางเป้ง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางมาถวายหน้ากากอนามัยตามพระประสงค์ของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงเป็นห่วงพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงวัด โดยทรงพระปรารภสนับสนุนให้วัดซึ่งมีอยู่คู่ชุมชนทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ผู้ประสบความเดือดร้อนหรือมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ มีพระบัญชาโปรดให้พระสังฆาธิการทั่วราชอาณาจักร ร่วมมือกับหน่วยราชการในพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดและบรรเทาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางอากาศ เพื่อสุขภาวะของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยทั่วกัน

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากhttps://www.thaigov.go.th/