‘จาตุรนต์’ จี้เปิดประชุมสภา ถกแก้ปัญหาโควิด-19 ‘วันชัย’ โดดขวางเสียเวลาประเทศ ปล่อยรัฐบาลแก้ปัญหาแล้วร่วมมือกันฝ่าวิกฤติจะดีกว่า

นายจาตุรนต์ ฉายแสง นักการเมืองชื่อดัง อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ได้โพสต์ข้อความ กล่าวถึงพรรคฝ่ายค้านเข้าชื่อกันเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญขึ้น เพื่อแก้วิกฤติโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีความจำเป็นที่สุดที่จะต้องเปิดให้มีการประชุมรัฐสภาขึ้น สว.อาจไม่เห็นความสำคัญเพราะปรกติก็คอยทำหน้าที่ยกมือเป็นฝักถั่วสนับสนุนนายกฯตามใบสั่งเท่านั้น มองไม่เห็นบทบาทของรัฐสภาที่จะต้องคอยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

นายจาตุรนต์ กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับสถานการณ์วิกฤตินี้ในขณะที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเยียวยาประชาชนและภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้แต่งบประมาณทางด้านสาธารณสุขก็ยังขาดแคลน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรีบพิจารณาร่างพ.ร.บ.โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อให้สามารถใช้งบประมาณของปี 2563 ได้โดยเร็ว

ต่อจากนั้นก็สามารถพิจารณาพ.ร.ก. 3 ฉบับที่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังซึ่งเป็นการใช้เงินและงบประมาณจำนวนมหาศาลที่ขณะนี้ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลจากรัฐสภาใดๆเลย ทั้งๆที่ยังมีข้อห่วงใยอยู่ว่าเป็นแก้ปัญหาถูกจุดหรือไม่และจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาหรือไม่

“เหตุผลที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งที่ทำให้ต้องเปิดสภาขึ้นก็คือขณะนี้วิกฤติจากโควิด-19 กำลังส่งกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนในหลายด้าน แม้ว่าด้านสาธารณสุขทำได้ดี แต่ก็ยังต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลและสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลกระทบในด้านอื่นๆนั้นรุนแรงหนักหนามากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ขณะนี้ผู้ที่สมัครขอรับเงินเยียวยากว่า 20 ล้านคนและเกษตรกรอีก 17 ล้านคนยังไม่ได้รับการเยียวยา ธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพอีกหลายสาขายังไม่ได้รับการดูแลและการดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันการณ์”นายจาตุรนต์กล่าว

นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่าและเนื่องจาการดำเนินการในการรับมือกับการแพร่ระบาดทำอยู่อย่างแยกส่วน ขาดการบูรณาการ การชี้แจงให้ข้อมูลแก่ประชาชนก็มักเน้นแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ ทำให้ทั้งรัฐบาลเองและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาและผู้ปฏิบัติไม่มองเห็นปัญหาในภาพรวม ขณะนี้มีการเตรียมการด้านการศึกษาอย่างไร ผู้ที่เปราะบางซึ่งได้รับผลกระทบหนักกว่าคนทั่วไปทั้งเด็กเล็ก คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายอยู่ในสภาพอย่างไรและปัญหาอีกสารพัด ไม่มีการนำเสนอให้สังคมได้เห็นปัญหาและหาทางออกร่วมกัน

“ปัญหาเหล่านี้หากมีการเปิดประชุมสภาแล้วรัฐบาลเสนอขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ ก็จะได้เสียงสะท้อนปัญหาและข้อเสนอในการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน ทำให้ทุกฝ่ายมองเห็นปัญหาในภาพรวม จะทำให้การแก้ปัญหาตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้นที่ผ่านมาในอดีต แม้กระทั่งในเร็วๆ เวลามีปัญหาใหญ่ๆที่ประชาชนเดือดร้อนกันมากๆ การเปิดให้มีการอภิปรายในสภาสามารถช่วยทำให้รัฐบาลรับรู้และแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นมาตลอด สถานการณ์ในขณะนี้ยิ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์โดยเฉพาะจะทำให้สังคมโดยรวมสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประเทศได้มากขึ้นด้วย หากรัฐบาลทำงานทุกอย่างอย่างโปร่งใสก็ไม่มีเหตุผลที่จะหวาดกลัวการประชุมสภาหรือหวาดกลัวเสียงสะท้อนจากประชาชน”นายจาตุรนต์ กล่าว

ทางด้าน นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อเร่งอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน และรับฟังแนวรับมือผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ว่า การประชุมวิปวุฒิสภาครั้งล่าสุด ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าวเลย นอกจากเตรียมการประชุมเพื่ออนุมัติพ.ร.ก. 4 ฉบับของรัฐบาลในช่วงเปิดประชุมสมัยสามัญที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวคิดว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพราะรัฐบาลได้การแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 โดยมีข้อมูลในการบริหารจัดการได้รอบด้านอยู่แล้ว และที่สำคัญจากวันนี้ไปถือว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนก็จะถึงวันเปิดสมัยประชุมแล้ว ช้าหรือเร็วคงไม่น่าจะมีผลใดๆ การแก้ไขปัญหาของประเทศเพราะรัฐบาลสามารถใช้พ.ร.ก.เดินหน้าไปได้ หากฝ่ายค้านหรือกมธ.คณะใดในสภาฯ ต้องการเสนอความเห็นก็สามารถทำได้ โดยการส่งเป็นเอกสารถึงรัฐบาลได้เลย

“ผมเชื่อว่า รัฐบาลจะฟังฝ่ายการเมืองเป็นสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพ่อค้ามหาเศรษฐี การพยายามใช้ช่วงเวลาแห่งการสงบปากสงบคำ การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาใช้เวทีสภาฯเพื่อพูดจาโจมตี กระแนะกระแหนรัฐบาล จึงเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ ควรปล่อยให้รัฐบาลทำแล้วร่วมกันเสนอแนะฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน หากรัฐบาลไม่ฟัง ถึงเวลาเปิดสภาฯมาเมื่อไหร่ก็ซัดได้เต็มอยู่แล้ว”นายวันชัย กล่าว