‘นักศึกษา’ โต้กลับ ‘ส.ว.’ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องมีส่วนร่วมตามระบอบปชต. ลั่นจบวิกฤติโควิดเมื่อไหร่เจอกัน

เฟซบุ๊กเพจ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย – Student Union of Thailand ได้โพสต์ข้อความตอบโต้ ส.ว.เสรี สุวรรณภานนท์ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

นักศึกษาโต้กลับ สารจาก ประธาน สนท.

จากที่ท่าน สว. และโฆษกวิปรัฐบาล แสดงความเห็นเกี่ยวกับ #MobFromHome ที่กล่าวว่า “นักเรียนนักศึกษาเขาให้เรียนหนังสือ หาความรู้ ไม่ใช่มาไล่คนโน้นคนนี้ ทุกคนต้องรู้หน้าที่ตัวเองไม่ใช่มาไล่ ส.ว. มาไล่รัฐบาล”

ดิฉันเห็นว่าการจะนำเสนอประเด็นเช่นนั้นดูขัดกับความรู้ความเข้าใจของดิฉันเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ว่า ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิในการมีส่วนร่วม ตามที่ประชาชนที่ดีในระบอบประชาธิปไตยควรทำในการเสริมสร้างวัฒนธรรม check and balance เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เวลาเรียนหนังสือดิฉันก็เข้าเรียนไม่เคยขาดตกบกพร่อง เวลาว่างก็เสาะหาความรู้ อ่านหนังสือที่สนใจเพื่อพัฒนาตัวเอง ตามหน้าที่ และช่วงวัยแห่งการแสวงหาความรู้ ดิฉันมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอต่อการตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและนำเสนอข้อวิพากษ์ภายใต้หลักการและเหตุผลที่อิงตามหลักสากลที่มีมาตรฐาน

ดิฉันไม่เห็นว่า การกระทำของเหล่านักเรียน, นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำตรงไหน ประชาชนควรมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกันและคุยกันด้วยเหตุผล

รัฐบาลกล่าวว่าต้องการความร่วมมือและช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน แต่ยังปฏิเสธการร่วมมือกับฝ่ายค้านในการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพูดคุยหารือวิธีแก้ปัญหาวิกฤตร่วมกันด้วยเหตุผลนานับประการที่ฟังไม่ขึ้น เพราะไวรัสไม่ได้กระทบแค่ด้านสาธารณสุขอย่างเดียว ผลกระทบได้ส่งผลไปถึงเรื่องเศรษฐกิจที่อาจจะต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวอีกด้วย

นักศึกษาไม่ได้สร้างความวุ่นวายหรือความไม่สงบแม้แต่นิดเดียว เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมมากพอในการป้องกันการระบาดของไวรัส รัฐบาลควรรับฟังข้อเสนอและการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน และนำไปปรับแก้ไขในการทำงานนั้นคือหน้าที่ของท่าน ๆ ไม่ใช่การบอกว่าเราควรทำอะไร ประชาชนรู้หน้าที่และสิทธิของตนเองดีแล้ว

และจบวิกฤตโควิดเมื่อไหร่ เจอกันเมื่อชาติต้องการ

#สนท #SUT