‘พี่ดี้ นิติพงษ์’ ติด 1 ใน 21 ลุ้นนั่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กรรมการนัดแสดงวิสัยทัศน์ 7 พ.ค.นี้

คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศง “รายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมาแสดงตนและวิสัยทัศน์ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม (ถ.เทียมร่วมมิตร)ตามเวลาที่ระบุ รายละเอียดดังนี้

'พี่ดี้ นิติพงษ์' ติด 1 ใน 21 ลุ้นนั่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กรรมการนัดแสดงวิสัยทัศน์ 7 พ.ค.นี้ 1
'พี่ดี้ นิติพงษ์' ติด 1 ใน 21 ลุ้นนั่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กรรมการนัดแสดงวิสัยทัศน์ 7 พ.ค.นี้ 2