ครม.คงวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนพฤษภาคม 4 วันเหมือนเดิม

จากกรณีที่ กระทรวงวัฒนธรรม เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) 28 เม.ย.นี้ เพื่อให้เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนพฤษภาคม ได้แก่ วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา วันพืชมงคล ออกไปนั้น ล่าสุดที่ประชุมครม. มีมติให้มีวันหยุดทั้ง 4 วันเหมือนเดิม แต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้มงวดในมาตรการต่าง ๆ ทั้งเรื่องสาธารณสุข เรื่องการคมนาคม การรักษาความปลอดภัย.