‘หมอเหรียญทอง’ ปลื้มนายกฯไว้ใจตั้งนั่งกุนซือ ลั่นจะทำหน้าที่ทั้งฝ่ายบุ๋น-บู๊ ไม่รับค่าตอบแทน

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีรายละเอียดดังนี้

ผมขอประกาศตนอย่างชัดเจนว่าจะทำหน้าที่เป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 อย่างสุดกำลังเต็มความสามารถโดยไม่ขอรับผลตอบแทนใดๆผมจะทำงานให้ฟรีตามที่ผมเคยพูดไว้ผมมีเจตนารมณ์ตั้งใจทำงานเพื่อชาติที่มีฯพณฯนายกรัฐมนตรีที่ผมพูดเสมอๆว่าเป็นผู้นำที่จะนำพาชาติไทยให้ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้

ถึงแม้ผมจะไม่ใช่นักวิชาการก็ตามแต่ผมเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์และเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นแสวงหาแนวทางเพื่อเสนอแนะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าทอดต่อธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ให้เกิดการจ้างงานแก่คนในชาติสามารถดำรงชีวิตไปได้ตามอัตภาพในสถานการณ์โควิด-19 ที่จะลากยาวต่อเนื่องอีกหลายปี

ความเห็นส่วนตัวของผมเห็นว่าประเทศไทยจะต้องใช้จุดแข็ง’ดินแดนปลอดภัยโควิด-19′ , ใช้จุดแข็งด้านการแพทย์’สุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ’ , ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อหารายได้เข้าประเทศ, ใช้ทรัพยากรภายในประเทศที่ทิ้งร้างว่างเปล่าไม่เกิดผลผลิต[Productivity]ให้นำมาสร้างรายได้เกิดการจ้างงานซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ที่จะช่วยประคับประคองการดำรงชีวิตของคนในชาติไปได้จนกว่าจะมีวัคซีนหรือยาหรือวิธีการอื่นใดที่มีประสิทธิผลในการป้องกันโควิด-19 ได้ซึ่งสถานการณ์นี้อาจต้องใช้เวลานานนับปีที่เราจะปล่อยให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามยะถากรรมโดยไม่ดิ้นรนหาแนวทางไม่ได้อย่างเด็ดขาด

ผมขอเรียนท่านทั้งหลายว่าเพราะความห่วงใยต่อประเทศชาติไม่ต้องการเห็นสภาพล่มสลายทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชาติไม่อยากเห็นสภาพแร้นแค้นจนกระทั่งรัฐไม่มีงบประมาณแผ่นดินเพียงพอที่จะนำมาช่วยรักษาผู้ป่วยและพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ…ผมไม่ได้ดราม่านะครับ

หากท่านทั้งหลายมีความคิดสร้างสรรค์สามารถส่งความคิดเห็นนั้นมาทางกล่องข้อความถึงผมด้วยผมจะศึกษาและพยายามนำมาบูรณาการเป็นหนทางเพื่อนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 พิจารณาก่อนที่จะนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯที่มีนายกฯเป็นผอ.ศูนย์ต่อไปครับ…(ผมไม่ได้ทำหน้าที่ใกล้ชิดนายกฯนะครับได้โปรดอย่าเข้าใจผิดระบบงานมีขั้นตอนนะครับ)

ผมอยากเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัวของผมว่าเมื่อผมมีหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา[Commander] ผมจะเป็นคน’บู๊’ ดุเดือดอย่างที่สาธารณชนเข้าใจกันแต่เมื่อผมมีหน้าที่เป็นเสนาธิการ[Staff]ซึ่งเป็นงานฝ่ายอำนวยการงานที่ปรึกษาผมก็จะเป็นคน’บุ๋น’ จะไม่ไปก้าวก่ายก้าวล่วงไม่ไปดุเดือดผมตระหนักในหน้าที่และบทบาทของผมเสมอว่าหน้าที่ใดจะต้องรู้จักวางตนและมีบทบาทอย่างไร 

ดังนั้นเมื่อฯพณฯนายกรัฐมนตรีให้ความไว้วางใจให้ผมทำหน้าที่เป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและผลกระทบแล้วผมก็ต้องรู้หน้าที่และบทบาทในการเป็นแค่กรรมการคนหนึ่งในคณะที่ปรึกษาสิครับหน้าที่ตามคำสั่งนี้คือให้ความเห็นทางวิชาการเสนอแนะแนวทางต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 เท่านั้น…ผมจะไม่ไปก้าวก่ายก้าวล่วงในหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของผมอย่างเด็ดขาด…ผมเคยเป็นเสนาธิการ[Staff] มาก่อนที่จะเป็นผู้บังคับบัญชา[Commander] จึงกล้าพูดได้ว่าผ่านมาทั้งบู๊และบุ๋นมาแล้ว…บทบาทนี้ผมจะบุ๋นนะครับ…จะไม่ปากสุนัขใจสัตว์ให้เห็นกันแล้วนะครับ…555