‘ศรีสุวรรณ’ สวนกองทัพเรือจะขอใช้พื้นที่ป่า 4,600 ไร่ต้องทำประชามติเสียก่อน

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่โฆษกกองทัพเรือได้ออกมาชี้แจงกรณีที่ปรากฏข่าวว่ากองทัพเรือเสนอขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดระยอง 4,600 ไร่จากกรมป่าไม้ โดยอ้างว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ เกี่ยวกับที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางทหาร และบัญชีพิกัดเป้าหมายสำคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ซึ่งอาจถูกโจมตีเป็นอันดับแรกเมื่อเกิดความไม่สงบ และยังอ้างต่อไปว่าบุคคลทั่วไปมิได้รับทราบ รับรู้ความเข้าใจอย่างครบถ้วน ต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ แล้วนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันบนสื่อ อาจเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการละเมิด หรือการเปิดเผยความลับของทางราชการนั้น

การวิพากษ์วิจารณ์และท้วงติงของประชาชนเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สามารถทำได้ ตาม ม.78 ประกอบ ม.257 หากกองทัพเรือยังคงใช้เงินจากภาษีของประชาชนอยู่ และประชาชนย่อมตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานรัฐได้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ไม่มีหน่วยงานใดหรือผู้ใดมีอภิสิทธิ์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้ แม้แต่ทหาร หรือกองทัพเรือ และที่สำคัญอย่างดูถูก ดูแคลนประชาชนว่าไม่รับรู้ รับทราบ หรือไม่เข้าใจแนวนโยบายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เพราะเชื่อว่าคนไทยทั้ง 66 ล้านคนถ้าไม่ได้กินกินแกลบหรือกินหญ้า ย่อมรู้ดีกว่าการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในยุค 4.0 นั้นต้องคำนึงถึงอะไรเป็นลำดับต้น ๆ

ข้ออ้างของกองทัพเรือที่ว่า ที่ผ่านมากองทัพเรือได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่านี้มา 30 ปีแล้วเพื่อใช้เป็นพื้นที่ฝึกป้องกันภัยทางอากาศ ให้แก่สนามบินอู่ตะเภานั้น เรื่องดังกล่าวเป็นอดีตไปแล้ว ในขณะนี้สนามบินอู่ตะเภาถูกแปรเปลี่ยนเป็นสนามบินเพื่อการพาณิชย์ โดยเปิดให้กลุ่มนายทุนเข้ามาสัมปทานเบ็ดเสร็จไปแล้ว การเอาเงินภาษีของประชาชนมาตั้งเป็นหน่วยทหารต่อสู้อากาศยานป้องกันสนามบินก็คือการปกป้องธุรกิจของเอกชนใช่หรือไม่ และที่สำคัญการขอเพิ่มพื้นที่จาก 2,558 ไร่เป็น 4,600 ไร่ ไม่มีความจำเป็นใด ๆ เพราะพื้นที่แนวนิรภัยการบินนั้น เขามีไว้ห้ามสร้างตึกหรืออาคารสูงเท่านั้น ซึ่งเมื่อเป็นพื้นที่ป่าสงวนฯจะไปมีตึกอาคารสูงเกิดขึ้นได้อย่างไร นอกจากจะกันพื้นที่ไว้เพื่อสร้างบ้านรับรองให้กับนายทหารระดับสูงจะได้มีวิวสวยๆเหมือนที่ภูเขาสัตหีบ แล้วปักป้ายว่า “เขตทหารห้ามเข้า” ใช่หรือไม่

ทั้งนี้เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตาม รัฐธรรมนูญ 2560 ม.65 นั้นกองทัพเรือเข้าใจหรือไม่ว่าการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ดังนั้น หากกองทัพเรือประสงค์จะอยากได้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดระยองกว่า 4,600 ไร่มาใช้เพื่อกิจการกองทัพจริงๆ ก็ขอได้โปรดให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด จึงจะถือว่าชอบ ถ้าทำไม่ได้ก็ขอได้โปรดพับแผนพับโครงการดังกล่าวไปเสีย เพราะประชาชนยุคนี้เขารู้ทันทหารหมดแล้ว.