‘นิพนธ์-รมช.มท.’ จัดเตรียมและแจกจ่ายถุงยังชีพ 5 หมื่นถุงให้ประชาชน 5 จังหวัดชายแดนใต้

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.) เปิดเผยว่าจัดเตรียมและแจกจ่ายถุงยังชีพ 5 หมื่นถุงให้ประชาชน 5 จังหวัดชายแดนใต้(สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนสู้ภัยโควิด-19 สำหรับของที่จะแจกจ่ายได้แก่ ปลากระป๋อง 500,000 กระป๋อง ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด และ ข้าวสารขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จำนวน 50,000 ถุง ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จำกัด โดยได้มอบเพื่อนำไปช่วยประชาชนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือกัน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน ภาคเอกชนช่วยเหลือกันทั้งหมดในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน นี่คือ น้ำใจคนไทยยามยากลำบาก จะไม่ทอดทิ้งกัน.