ครป.หนุน รมว.แรงงานจ่ายเงินทดแทนว่างงาน 75% แนะเปลี่ยนบอร์ดประกันสังคม จี้รัฐบาลลดค่าไฟ ฉีกสัญญาไม่เป็นธรรม

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าวว่า รัฐบาลต้องลดค่าไฟฟ้าลงสำหรับครัวเรือนที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม ทำได้ง่ายๆ โดยการงดเก็บค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่าเอฟทีชั่วคราว และทบทวนค่าไฟฐานและอัตราก้าวหน้าที่เป็นธรรม

ปัจจุบันรัฐบาลกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญ เพราะปล่อยให้เอกชนครอบงำการผลิตไฟฟ้าเกินครึ่งของประเทศ และเพิกเฉยต่อความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน แบ่งกันกินจนเละเทะ เขียนสัญญาไปได้อย่างให้ผูกขาดการซื้อขายไฟฟ้ากับโรงงานไฟฟ้าเอกชนในระยะยาวเป็น 20 ปี แล้วไปลดการผลิตของรัฐลงเพื่อประโยชน์เอกชน นี่เป็นขบวนการปล้นผลประโยชน์ชาติบ้านเมือง ถ้าไม่เจอปัญหาวิกฤตเราอาจมองไม่เห็นปัญหานี้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ค่าไฟฟ้าแพงเกินไป กฟผ.เองก็กำไรปีละนับแสนล้านบาท ทั้งๆ ที่รัฐวิสาหกิจที่ดูแลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่จำเป็นต้องมีกำไรจากการขูดรีดประชาชน เพราะใช้เงินภาษีและทรัพยากรของรัฐ เช่นเดียวกับ โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม ทำไมไม่มีกำไรที่เป็นตัวเงิน?

จริงๆ แล้วในภาวะวิกฤต รัฐบาลควรเข้าไปควบคุมกลไกตลาดและแทรกแซงธุรกิจในโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ส่งผลต่อชีวิตประชาชน ตามหลัก Nationalization แม้แต่ในอังกฤษก็เคยทำ ควบคุมสินค้าอาหาร รัฐสามารถลดการผูกขาดของเอกชน แทรกแซงยึดคืนแม้แต่ธนาคารพาณิชย์ สายการบิน ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน พลังงาน ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ อาหารและยา ควรเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐดูแลและบริการสาธารณะ ส่วนรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานก็ปล่อยให้เอกชนแข่งขันไปโดยเสรีเป็นธรรม รัฐไม่จำเป็นต้องเข้าไปแข่งขัน หรือแบ่งปันเอกชนหากำไรจากส่วนต่างดังที่เป็นอยู่ ส่วนการบินไทยมีการสมคบคิดกันแปรรูปตั้งแต่แรก โดยใช้เงินรัฐซื้อเครื่องบินทิ้งไว้ ปล่อยให้เจ๊งแล้วขายให้เอกชน ทั้งที่เป็นความมั่นคงเส้นทางเดินอากาศและบริหารให้มีกำไรได้ เพราะการบินไทยมีทรัพย์สินมหาศาลสามารถยึดคืนมาเป็นของรัฐ ล้างระบบ และให้บริหารแบบเอกชนมืออาชีพ เพราะถ้าขายขาดทุนให้เอกชนเจ้าสัวไม่กี่กลุ่มก็รออยู่แล้ว

ปัจจุบันรัฐบาลไปผูกนโยบายสาธารณะและจัดโครงการต่างๆ ไปเอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนมหาเศรษฐีมากมายอย่างเห็นได้ชัด บางกลุ่มทุนรวยขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขอฝากให้ ป.ป.ง.เข้าไปตรวจสอบด้วย ว่ามีการทำธุรกิจการเมืองต่างตอบแทนกันอย่างไรบ้าง

ตอนนี้ราคาไฟฟ้า ประปา น้ำมัน แก๊ส พลังงานต่างๆ ใครได้ประโยชน์ แม้แต่เรื่องน้ำประปาภายในประเทศ เอกชนรายหนึ่งก็กลายเป็นรายใหญ่กว่าการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว รัฐบาลปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้อย่างไร

สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำไม่ใช่การไปอุ้มคนรวยที่รวยอยู่แล้ว ไม่ต้องไปค้ำประกันเงินกู้ให้ตราสารหนี้ต่างๆ เขามีเงินสำรองและสายป่านยาว แต่รัฐบาลจะต้องไปดูแลสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางโดยเร็ว ให้พวกเขาเข้าถึงเงินทุนสำรองก่อนจะย่อยยับอับปาง ธนาคารจะต้องไม่มีส่วนต่างดอกเบี้ยที่สูงมากๆ จนกลายเป็นเหลือบในเวลานี้ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม สถานบันเทิงต่างๆ จะต้องมีมาตรการระยะยาว เพราะเขาจะกลับมาได้ช้าที่สุดหลังวิกฤตการณ์โควิด สำหรับภาคแรงงานต้องดูแลสวัสดิการและหลังพิงในภาคเกษตรกรรมให้ดีในระยะยาว เพราะรัฐบาลกำลังจะจนลง ข้าวก็กำลังจะหมด อาหารการผลิตก็ติดปัญหาภัยแล้ง

เมื่อค่าไฟฟ้าและพลังงานน้ำมันถูกลงแล้ว เศรษฐกิจฐานล่างก็จะได้มีโอกาสเติบโตขึ้นด้วย หาไม่แล้วรัฐบาลจะกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวในอนาคตภายหลังวิกฤตการโคโรนาไวรัส เมื่อปล่อยให้นายทุนเข้ามาหาผลประโยชน์จากสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ จนยากแก่การควบคุมจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมได้ เมื่อรัฐบาลยากจนลง หนี้สินของประเทศที่ส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและหลังพิงในภาคเกษตรกรรมทั้งหมดก็จะตกอยู่ภายใต้การบงการนโยบายสาธารณะของกลุ่มทุนในที่สุด

ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของรัฐมนตรีแรงงานที่จะขยายเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเงินประกันสังคมเป็นร้อยละ 75 แต่มติของบอร์ดประกันสังคมที่มีปลัดแรงงานเป็นประธานกลับไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ นับเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เอามติในห้องแอร์มากำหนดคุณค่าตีราคาความเดือดร้อนของประชาชนที่ทุกข์ยาก

ข้ออ้างที่ว่าจะกระทบต่อกองทุนประกันว่างงานและไม่เป็นธรรมกับผู้ประกันตนที่มีทั้งสิ้น 16 ล้านคนเศษนั้นฟังไม่ขึ้น เนื่องจากผู้ที่เอาเปรียบเขาอยู่คือบอร์ดประกันสังคมเอง ที่ไม่ทราบว่ากอดเงินของคนอื่นไปทำอะไรบ้าง เงินยังอยู่ครบหรือไม่ แค่เงื่อนไขผู้ประกันตนขอเงินคืน 50% จากเงินกองทุนสะสมวัยเกษียณที่มีอยู่ถึง 1.8 ล้านล้านบาท ทำไมไม่อนุญาต

นอกจากนี้กองทุนการว่างงานที่ค้างจ่ายอยู่จำนวนมาก ทำไมจ่ายกันช้าเหลือเกิน ผมได้รับการร้องเรียนว่า ผู้ประกันตนจำนวนมากทำเรื่องขอจากกองทุนการว่างงานตั้งแต่เดือนมีนาคม ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เงินสักบาท ซ้ำร้ายบางคนมีข้อความเข้ามาว่าจะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมหลายคน แต่พอถึงวันกลับไม่มีเงินเข้าจนถึงวันนี้ ระบบอิเลคทรอนิกส์มีปัญหาหรืออย่างไร หรือมีคนชักเงินไปไหนกันแน่ ทำไมระบบมันเละขนาดนี้ รบกวนสื่อมวลชนช่วยตรวจสอบด้วย หากทำงานไม่มีประสิทธิภาพก็ควรปลดออกตั้งกรรมการบอร์ดและผู้บริหารชุดใหม่.