‘สุภรณ์’ ฟ้องประชาชน หนึ่งเสียง ‘เทพไท’ ไม่เห็นด้วยรัฐบาลรับฟังเสียงจากประชาชน

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อ 11 พ.ค.2563 ถึงกรณี นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ออกมาคัดค้านการที่นายกรัฐมนตรีมีแนวความคิดจะให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) ทำผลสำรวจเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกเลิก หรือคงประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ว่า การที่นายกฯ ให้ กอ.รมน สอบถามประชาชนด้วยการทำโพลนั้น ถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยแท้จริง เพราะเรื่องของการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน

นายสุภรณ์ กล่าวต่อว่าการดำเนินการเช่นนี้ถือว่านายกฯ ต้องการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน รอบคอบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจให้ดีที่สุด นายกฯ ย้ำเสมอว่ารัฐบาลมีหัวใจคือประชาชน ดังนั้นจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและความเห็นทุกภาคส่วนนำมาประกอบการตัดสินใจให้สมบูรณ์ชัดเจนที่สุด นายเทพไทเป็น ส.ส.ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนย่อมทราบดีในเรื่องนี้

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายเทพไทก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าตนเองเคยพูดบ่อยๆ ครั้งว่า ส.ส.คือตัวแทนของประชาชนต้องฟังเสียงจากประชาชน ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรัฐบาล รัฐบาลก็เช่นกันก็มาจากการรวมตัวของพรรคการเมืองที่มาจากตัวแทนประชาชน ดังนั้นการตัดสินใจโดยไม่ใยดี ไม่ฟังเสียงจากประชาชนไม่ได้ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมต้องรับฟังเสียงจากประชาชนมิใช่หรือ ตนเลยสงสัยกับความคิดของท่าน ถ้ารัฐบาลตัดสินใจเบ็ดเสร็จใช้อำนาจโดยไม่ฟังเสียงประชาชนอาจถูกกล่าวหา ว่ารัฐบาลเผด็จการใช้อำนาจบาตรใหญ่ไม่ฟังเสียงประชาชนเหยียบหัวประชาชน แต่พอรัฐบาลขอฟังเสียงประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ ก็บอกว่ารัฐบาลมีอำนาจตัดสินใจในหลักวิชาการหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ไม่เห็นด้วยกับวิธีการทำโพลเพื่อขอความเห็นจากประชาชนทำไมรัฐบาลไม่ตัดสินใจเลย

“สรุปแล้วไม่ว่ารัฐบาลจะออกหัวออกก้อย จะเดินทางซ้ายหรือไปทางขวา ก็คงเดาใจพวกท่านไม่ถูก ผมว่าบางเรื่องคุณเทพไทในฐานะศิษย์สถาบันเดียวกันลูกพ่อขุนฯด้วยกันกับผม ไม่ต้องมีความเห็นสักเรื่องก็ได้ รู้สึกว่าท่านจะเสนอความเห็นไปเสียทุกเรื่อง จนรัฐบาลจับต้นชนปลายในความเห็นของท่านไม่ทันจริงๆ เอาเป็นอันว่า ท่านเทพไทไม่เห็นด้วยกับการทำโพลรับฟังเสียงจากประชาชนนะครับ จะได้บันทึกความเห็นท่านเทพไทไว้หนึ่งเสียงไว้บอกประชาชนว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการรับฟังเสียงจากประชาชน” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าว