‘ส.ว.วันชัย’ ชมเปาะนับตั้งแต่วิกฤติโควิด ‘บิ๊กตู่’ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ไม่เหมือนนายกฯคนเก่าก่อน

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ว่าเป็นที่ยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำต่อการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าประเทศไทยเราจัดการปัญหานี้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมโลกได้เป็นอย่างดี จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าท่าทีและบุคลิกของนายกฯ เปลี่ยนไปมาก ทั้งการพูดจา ทั้งการทำงาน ทั้งการแสดงออกและการประสานงาน รวมทั้งรูปแบบต่างๆ ไม่ใช่บุคลิกของนายกฯก่อนเก่า ทั้งคนที่ทำงานด้วยและคนทั่วไปเห็นแล้วก็กล่าวกันว่าพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปในทางที่ดี เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตได้อย่างดียิ่ง

ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศที่สำคัญนั้นก็คือการมีศรัทธาในตัวผู้นำ ในสถานการณ์นี้และการเปลี่ยนแปลงของประเทศครั้งใหญ่ต่อไปนี้มีการพูดกันว่าใครจะเป็นผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง เขามองกันไปที่ผู้นำของพรรคการเมืองทุกพรรค…ซึ่งยังไม่เห็น แม้แต่บุคคลภายนอกก็ยังไม่มีใครโดดเด่นพอ พูดกันไปพูดกันมารวมทั้งผลงานที่ทำกันมาในสถานการณ์นี้เขาจึงมองกันมาที่พลเอกประยุทธ์ที่ควรจะต้องนำต่อไป แต่ต้องไม่ใช่เป็นการนำแบบเดิม ทำแบบเดิม รูปแบบเดิมๆ ถ้าอย่างนั้นมันคงไม่เหมาะกับ New Normal ทางการเมืองแน่นอน

ดังนั้น ถ้าจะนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง เขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าควรจะทำดังต่อไปนี้

  1. บุคลิกท่าทีท่วงทำนองเห็นว่าเปลี่ยนอยู่แล้ว ถ้าเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นๆ ก็จะลดข้อครหาในส่วนตัวของท่านไปได้มาก
  2. ปรับเปลี่ยนแก้ไขทีมงานในภาคส่วนการเมืองให้ดูดี ตรงงาน ตรงคน ตรงใจของประชาชน คัดคนที่ดีมีฝีมือ ลดโควต้า ลดคนที่เป็นข้อครหา เอาคนเอางานมาเป็นตัวตั้ง
  3. กล้านำทำการปฏิรูปที่สำคัญๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดนใจประชาชนให้เห็นผลโดยเร็ว
  4. นำต่อการแก้เศรษฐกิจ แก้ความเดือดร้อน แก้ความทุกข์ยากของประชาชน
  5. นำต่อการแก้ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
  6. นำต่อการสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ได้ในยุคสมัยนี้

ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ รวมทั้งประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงไปหมด ทั้งส่วนตัวและสังคม ใครไม่เปลี่ยนก็อยู่ยาก การเมืองก็เหมือนกัน หนีไม่พ้นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง แต่สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะที่คนพูดถึงพลเอกประยุทธ์ว่าขอให้เปลี่ยนแปลง แค่นี้แหละก็นำประเทศชาติและประชาชนให้พ้นวิกฤตไปได้ และจะนำมาซึ่งความศรัทธาและความเชื่อมั่น.