‘เทพไท’ จี้ครม.ทบทวนมติเยียวยาเฉพาะ ขรก.ประจำ ชี้ ขรก.บำนาญเดือดร้อนมากกว่า

นายเทพไท เสนพงศ์นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อ 21 พ.ค.2563 ถึง โครงการการเยียวยาเกษตรกร 10 ล้านราย ภายใต้วงเงิน 1.5 แสนล้านบาทของรัฐบาล ว่า จากการติดตามข้อมูลผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ให้ข้าราชการประจำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นอาชีพที่ 2 จำนวน 91,426 ราย ได้รับการเยียวยาจากโครงการเยียวยาเกษตรกรของรัฐบาล ส่วนข้าราชการบำนาญที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรจำนวน 84,471 ราย กลับถูกตัดสิทธิ์ ไม่ได้รับการเยียวยา แต่สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ ซึ่งจากกรณีดังกล่าวนี้ ตนได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการบำนาญที่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตนจึงขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้คณะรัฐมนตรีทบทวนให้ข้าราชการบำนาญที่เป็นเกษตรกร มีสิทธิ์เช่นเดียวกับข้าราชการประจำ

นายเทพไท กล่าวว่า เหตุผลที่ข้าราชการบำนาญควรได้รับเยียวยามากกว่าข้าราชการประจำที่ประกอบอาชีพ คือ 1.ข้าราชการบำนาญ ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรได้เต็มเวลา ส่วนข้าราชการประจำใช้เวลาทำเกษตรกรรมเป็นงานอดิเรกหรืออาชีพเสริมเท่านั้น 2.ข้าราชการบำนาญ ได้รับเงินเดือนบำนาญน้อยไม่พอเลี้ยงชีพ ถ้าหากไม่ทำอาชีพเป็นเกษตรกรด้วย ส่วนข้าราชการประจำ ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว ยังมีเงินประจำตำแหน่ง ค่ารับรอง และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย 3.ข้าราชการบำนาญ ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยชรา ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มากนัก ส่วนข้าราชการประจำ ยังอยู่ในวัยสามารถทำงานและช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้ทบทวนมติ และรับพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ของข้าราชการบำนาญที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม