ดร.เสรี บ่น-เบื่อมากวัฒนธรรมการเมืองไทย ไม่คิดจะปฏิรูปกรบ้างเลยหรือไร มาทำงานเมืองกันเพื่ออะไร

ดร.เสรี วงษ์มณฑา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เบื่อวัฒนธรรมการเมืองของไทยมาก ไม่คิดจะปฏิรูปกรบ้างเลยหรือไร มาทำงานเมืองกันเพื่ออะไร

 1. มาใช้ความรู้ความสามารถในการบริการบ้านเมืองให้พัฒนาเพื่อประเทศชาติและประชาชน หรือ
 2. ต้องการได้ตำแหน่งเพื่อเกียรติประวัติของตนเอง และวงศ์ตระกูล หรือ
 3. ต้องการตแหน่ง เพื่อจะให้มีอำนาจเป็นใหญ่เป็นโต ผู้คนกลัวเกรง หรือ
 4. เพื่อให้ได้ตำแหน่งเผื่อการมีอำนาจและโอกาสได้การจะโกงกินจากงบปนะมาณของแผ่นดิน หรือ
 5. เพื่อมาออกนโยบายที่จะก่อให้เกิดการได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ส่วนตน

การมาลงเลือกตั้งนั้น ท่านตั้งใจจะเป็นอะไร

 1. เป็นผู้แทนราษฎร เป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชน
 2. เป็นรัฐมนตรีเพื่ออำนาจและผลประโยชน์

การที่ท่านอยากเป็นรัฐมนตรีนั้น

 1. ท่านเคยประมาณความสามารถของท่านหรือไม่
 2. ท่านต้องการเป็นรัฐมนจรีบางกระทรวงเพราะอะไร
  ก. ท่านเก่งด้านนั้น
  ข. งบประมาณเยอะ มีโอกาสด้านเงินทอน
  ค. เป็นกระทรวงที่มีอำนาจล้นฟ้า
  ง. เป็นกระทรวงที่มีงานให้เสนอหน้าได้มาก

ถ้าหากท่านได้รับการเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีกำกับกระทรวงที่ท่านไม่มีความรู้ไม่มีความถนัดอะไรเลย ท่านจะรับหรือไม่ อยากรู้จริงๆ จะได้ประเมินได้ว่าประเทศไทยเรายังพอมีความหวังหรือสิ้นหวังแน่ๆแล้ว

ดร.เสรี บ่น-เบื่อมากวัฒนธรรมการเมืองไทย ไม่คิดจะปฏิรูปกรบ้างเลยหรือไร มาทำงานเมืองกันเพื่ออะไร 1