‘ศรีสุวรรณ’ จ่อนำชาวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ฟ้องศาลปกครองระงับสะพานข้ามคลอง สงสัยเอื้อนายทุนหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชนซอยชัยพฤกษ์ 33 เขตตลิ่งชัน ชุมชนพื้นที่ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งผู้ประกอบการเดินเรือในคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนและเสียหายอันเนื่องมาจากสำนักการโยธา กทม. และอบต.มหาสวัสดิ์ ได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร ได้ทำการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เชื่อมระหว่างเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และตำบลมหาสวัสดิ์ จ.นนทบุรี

ทั้งนี้สะพานข้ามคลองดังกล่าว ไม่เป็นประโยชน์ใด ๆ ต่อชาวบ้านทั้งสองฝั่งแต่อย่างใด หากแต่ได้สร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้กับชาวชุมชน ซึ่งทำให้มียานยนต์เข้ามาใช้สะพานมากขึ้น ทำให้ถนนภายในชุมชนที่คับแคบอยู่แล้วเกิดความแออัด ไม่สะดวกต่อการสัญจร รวมทั้งทำให้มิจฉาชีพใช้สะพานดังกล่าวหลบหนีในการลักทรัพย์ในบ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสะพานดังกล่าวมีความสูงไม่มากนัก ทำให้เรือบริการนักท่องเที่ยวที่ใช้อยู่เป็นประจำไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปได้ เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก เป็นการทำลายวิถีของการท่องเที่ยวโดยทางเรือของผู้ประกอบการสมาคมเรือไทยในพื้นที่คลองดังกล่าว

ที่สำคัญคลองดังกล่าวกองโบราณคดี กรมศิลปากรได้ยืนยันว่าเป็น “โบราณสถาน” ตามคำนิยามในพรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ม.4 ที่ว่า “อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย” ซึ่งคลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้น เพื่อเชื่อมระหว่างแม่น้ำนครชัยศรีและแม่น้ำเจ้าพระยา และใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ด้วย

ดังนั้นการที่สำนักการโยธา กทม. และอบต.มหาสวัสดิ์ใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ โดยการอนุญาตให้ผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งสร้างหมู่บ้านจัดสรรจำหน่าย มาใช้คลองสาธารณะ ซึ่งเป็นคลองที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทในการสร้างจุดขายทางการตลาดได้ โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนและเสียหายของประชาชน และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 และตามที่กฎหมายบัญญัติ สมาคมฯจึงร่วมกับชาวบ้านในการเดินทางไปยื่นฟ้องทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวต่อศาลปกครอง ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย.63 เวลา 10.30 น. ณ ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อสั่งให้เพิกถอนและทุบทิ้งสะพานดังกล่าวต่อไป