ดร.อาทิตย์ สวน ผลโพล ยุบสภาไม่ใช่ทางออก เหตุเลือกตั้งใหม่ก็มาเฟียน้ำเน่าเละเทะเหมือนเดิม

จากกรณีที่สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่อง “คนดีการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ” โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5 ระบุการยุบสภา คืนอำนาจประชาชน เลือกตั้งใหม่คือคำตอบ ในขณะที่ร้อยละ 17.8 ระบุปรับคณะรัฐมนตรีคือคำตอบ และร้อยละ 11.7 ระบุอื่นๆ เช่น ทำงานต่อไปคือคำตอบ

ต่อประเด็นดังกล่าว ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นอดีตประธานรัฐสภา โพสต์เฟซบุ๊ก Arthit Ourairat ระบุว่า “ยุบสภาไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรอก ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็มาเฟียน้ำเน่าเละเทะเหมือนเดิม ต้องหลอมรวมกันปฏิรูปประเทศให้เป็นสังคมธรรมาธิปไตยแล้วค่อยเลือกตั้งใหม่ ชาติจึงจะพ้นภัย”

ดร.อาทิตย์ สวน ผลโพล ยุบสภาไม่ใช่ทางออก เหตุเลือกตั้งใหม่ก็มาเฟียน้ำเน่าเละเทะเหมือนเดิม 1