‘ติ่ง มัลลิกา’ เผย ‘จุรินทร์’ จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้ปาล์ม งวดที่ 7 ทันใจเกษตรกร 16 มิ.ย. รอบนี้รับชดเชย กิโลละ 0.82 บาท

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการประกาศของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เรื่องการกำหนดราคาตลาดอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่7 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นั้น ราคาตลาดอ้างอิงงวดที่7 นี้เฉลี่ยวันที่ 12 พฤษภาคม -10 มิถุนายน 2563 ผลปาล์มทะลายคุณภาพน้ำมันที่ 18% มีราคาที่กิโลกรัมละ 3.18 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่ประกันรายได้ไว้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท

” เท่ากับว่ามีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มกิโลกรัมละ 0.82 บาท ดังนั้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ให้แจ้งต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มว่าให้รอรับเงิน”ส่วนต่าง”นี้จากบัญชีของเกษตรกรเอง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. ค่ะ” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

นางมัลลิกา กล่าวว่า นายจุรินทร์ มีความเป็นห่วงเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และได้ให้นโยบายกรมการค้าภายใน ปรับเกณฑ์วิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มปี 2562 -2563 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยให้ปรับการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยหรือส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นทุก 30 วันจากเดิมทุก 45 วันโดยเริ่มงวดที่ 7-9 ซึ่งเป็น3 งวดสุดท้ายของการผลิตขอบนี้ จากนั้นนโยบายก็ยังเดินหน้าต่อไปแต่จะเป็นการผลิตในรอบต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาส่วนต่างสะท้อนกลับราคาที่แท้จริงและทำให้ชาวสวนปาล์มได้รับเงินเร็วขึ้นและจะมีการจ่ายทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน.

'ติ่ง มัลลิกา' เผย 'จุรินทร์' จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้ปาล์ม งวดที่ 7 ทันใจเกษตรกร 16 มิ.ย. รอบนี้รับชดเชย กิโลละ 0.82 บาท 1
'ติ่ง มัลลิกา' เผย 'จุรินทร์' จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้ปาล์ม งวดที่ 7 ทันใจเกษตรกร 16 มิ.ย. รอบนี้รับชดเชย กิโลละ 0.82 บาท 2