‘ศรีสุวรรณ’ บุกทำเนียบจี้ ครม.กำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ขู่ถ้ายังยื้อจะดำเนินคดีทั้งคณะ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า กรณีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จากเดิมที่รัฐบาลประกาศว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีนี้ แต่พบว่าถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ล่าสุดนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาโบ๊ยให้ไปถามความชัดเจนเรื่องกรอบเวลากับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยอ้างว่าต้องมีความพร้อมในเรื่องของกฎระเบียบ ความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และความพร้อมของประชาชน รวมไปถึงงบประมาณที่จะใช้ในการจัดเลือกตั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้มีความพร้อม แต่มีการดึงไปใช้ในเรื่องของโควิด-19 และไม่แน่ใจว่างบประมาณที่โอนเข้ามางบกลาง จะโยกออกมาใช้ในส่วนนี้ได้หรือไม่นั้น

กรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า มีความพยายามของรัฐบาลที่จะประวิงเวลายื้ออำนาจของตนเอง ผ่านกลไกของท้องถิ่นที่รัฐบาลได้ครอบงำไว้เบ็ดเสร็จแล้ว ทั้งๆที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.252 ที่ระบุว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง และขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นทุกฉบับ ขัดต่อหลักประชาธิปไตย เพราะปล่อยให้ผู้บริหารท้องถิ่นครองอำนาจมาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมากกว่า 7-8 ปี บางแห่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารมามากกว่า 5-6 ปี ตั้งแต่มี คสช. และในช่วงรักษาการก็มีการแต่งตั้งลูกเมียทายาทคนสนิทเข้ามาดำรงตำแหน่งกินเงินภาษีประชาชนกันเต็มคราบ โดยที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นทำอะไรไม่ได้ เพราะติดเงื่อนไขคำสั่ง คสช. แต่บัดนี้มีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว คสช.สลายตัวไปแล้ว มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจนครบขวบปีแล้ว แต่กลับพยายามประวิงเวลายื้อการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็นสิทธิของประชาชนโดยชอบออกไปอีก โดยการอ้างสารพัดจะยกมาอ้าง ซึ่งไม่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.142 ระบุไว้ชัดเจนว่า ภายหลังจากกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้ คสช.แจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) หากไม่มี คสช. ให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงไม่ใช่อำนาจของกระทรวงมหาดไทยที่จะกำหนดกรอบเวลาได้ และขณะนี้ กกต.ได้ออกระเบียบสำหรับใช้ในการเลือกตั้งเสร็จสิ้นมานานแล้ว ส่วนงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งประมาณ 2-3 พันล้านก็สามารถใช้งบกลางได้อยู่แล้ว ส่วนการจะกระทบต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น เพราะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปางยังเกิดขึ้นได้ ไฉนเลยการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้โดยเร็ว เว้นแต่รัฐบาลยังหวงอำนาจ และยังมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่นเดิมอยู่เท่านั้น

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจะนำคำร้องไปยื่นให้ ครม.ได้ตัดสินใจเพื่อให้มีมติแจ้งไปยัง กกต.เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเร็ว และหากยังมีการใช้เล่ห์ฉลประวิงเวลาไว้ สมาคมฯจะนำหลักฐานนี้ไปยื่นฟ้องต่อศาลเอาผิด ครม.ทั้งคณะต่อไป โดยจะไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.นี้เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (ตึก กพร.เดิม) ทำเนียบรัฐบาล