‘ท่านใหม่’ แนะตั้งพรรคหาคนดีๆมาบริหารประเทศ เชื่อประชาธิปไตยจะบานไสว และจบกันเสียที ‘ผู้ดีเดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน’

“ท่านใหม่” หรือหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้แสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล ระบุว่าตั้งพรรคหาคนดีๆมาบริหารประเทศ เมื่อนั้น ประชาธิปไตย จะต้องบานไสว แน่นอน

ตั้งแต่ 2475 เป็นต้นไป ประชาชนคนไทยบางพวกได้ มองคนผิด คนพาล คนชั่ว นักการเมืองที่ฉ้อโกงคอรัปชั่น กลับมองว่าเป็นคนดี พากันยกย่องสรรเสริญ จนคนเลวเหล่านั้นเชิดหน้าชูตา จนสังคมแยกไม่ออก ซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าที่คิดไว้มาก คนดีๆ ไม่ว่า พ่อค้า ประชาชน ถูกกดขี่จนต้องก้มหน้าเดิน

ผมมีความเชื่อแน่ว่า ถ้าเรามีรัฐบาลใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีความกล้าหาญ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ บ้านเมือง และผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศเราจะมั่งคั่งสมบรูณ์เหมือนนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย เพราะเรามี ทรัพย์กรธรรมชาติต่างๆ ที่ บุรพกษัตริย์ ในอดีตที่ทรงมองการไกลได้พระราชทานมรดกชิ้นนี้ให้ไว้ กับพสกนิกรของพระองค์ ในพระราชอาณาจักรนี้ ที่ชื่อว่าประเทศไทย ไม่ว่า

บนพืนดินเราสามารถปลูกข้าวที่ดีที่สุด ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีวัดวาอารามหรือแม้แต่ ปราสาทพระวิหารซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาไทย ซึ่งไทยและกัมพูชาเคยยอมรับกันว่า “สันปันน้ำ” บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก คือเส้นเขตแดน และเส้นเขตแดนนั้นอยู่ที่ขอบหน้าผา เป็นที่ตั้งของ ตัวปราสาทพระวิหาร ดังนั้น ปราสาทพระวิหาร ย่อมเป็นของไทย เราควรเอากลับมา ส่วนใต้ดิน มี ทองคำ น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ บนอากาศ เป็นศูนย์การบินในภูมิภาค ของอุตสาหกรรมการบินโลก บนท้องฟ้า (อวกาศ) มีพื้นที่อวกาศที่ให้ดาวเทียมสามารถ ส่งสัญาณ ครอบคลุมได้ 4 ทวีป โดยไม่ต้องเช่าพื้นที่อวกาศของประเทศใด ส่วนใต้พื้นน้ำ มี สัตว์น้ำ เศรษฐกิจ มากมาย แถมมีน้ำมัน และแก๊ส

หลังจากรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ บริหารประเทศครบเทอมแล้ว ถ้ามีการเลือกตั้งในอนาคต เราควรเลือก พรรค และคนดีๆ ที่ได้รับการศึกษาขัดเกลามาอย่างดี ไม่ยี้กัน เข้ามาบริหารประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยของพวกเรา เป็นไปตามทีพุทธทำนาย และคำพยากรณ์ของพระอาจารย์ ที่มีผู้คนเชื่อกันว่าเป็นพระอรหันต์สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งได้ทำนายไว้ในส่วนของรัชกาล ที่ 10 (รัชกาลปัจจุบัน) คือ

“ชาววิไล” …ความว่า บ้านเมืองเราได้ผ่านทุกข์เข็นมาแล้ว บ้านเมืองเราต่อไปก็จะได้ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองเสียที เราจะมั่งคั่งสมบรูณ์เหมือนนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย

จบกันเสียทีที่ว่า ผู้ดีเดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน

ม.จ. จุลเจิม ยุคล