กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยื่นมือช่วยกลุ่มคนดนตรี หาทางออกค่าลิขสิทธิ์ สู้วิกฤตโควิด-19

น.ส.นุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงผลการหารือกับนางสุดา ชื่นบาน นักร้องชื่อดังและอุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวรพจน์ นิ่มวิจิตร ตัวแทนกลุ่ม Music Digital Content & Copyright และนายธเนส สุขวัฒน์ จากมิวสิคกูรู ว่า กรมฯ ได้เปิดรับฟังปัญหาและร่วมหารือเพื่อหาทางออกในเรื่องลิขสิทธิ์กับกลุ่มคนดนตรี หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มมาตรการผ่อนปรน และกลุ่มคนดนตรีเริ่มกลับมาร้องเพลง เล่นดนตรี แต่มีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และมาตรฐานราคาค่าลิขสิทธิ์ จึงขอให้ภาครัฐช่วยเป็นสื่อกลางในการหารือระหว่างบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์กับกลุ่มศิลปิน นักร้อง นักดนตรีในการเจรจาเรื่องดังกล่าว

“ขณะนี้เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งกลุ่มศิลปินนักร้องและนักดนตรี กรมฯ จึงได้เปิดรับฟังปัญหา และหาทางช่วยเหลือกลุ่มคนดนตรีสู้วิกฤตโควิด-19 โดยกลุ่มคนดนตรีแจ้งว่าแม้ขณะนี้ธุรกิจดนตรีจะมีการเจรจาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ แต่ค่าลิขสิทธิ์เพลงยังเป็นประเด็นที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างกลุ่มศิลปินนักดนตรีกับเจ้าของลิขสิทธิ์ และอยากให้ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 มีการผ่อนผันเรื่องการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ออกไปก่อน และยังได้เสนอให้ไทยควรมีระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพียงองค์กรเดียว เพื่อความสะดวกในการใช้งานเพลง และป้องกันปัญหาการจัดเก็บซ้ำซ้อน”

ทั้งนี้ กรมฯ ได้แจ้งทางกลุ่มคนดนตรีไปว่าพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการหารือระหว่างศิลปินและองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถก้าวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆ กัน

อย่างไรก็ตาม กรมฯ กำลังอยู่ระหว่างจัดทำร่างคู่มือ “หลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง” เพื่อใช้เป็นแนวทางให้องค์กรจัดเก็บ เจ้าของสิทธิ ผู้ใช้งาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าใจภาพรวมของการบริหารสิทธิในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ก่อนนำคู่มือดังกล่าวเผยแพร่ในเร็วๆ นี้ และมั่นใจว่าคู่มือดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการคุ้มครองเจ้าของสิทธิและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน และส่งผลให้อุตสาหกรรมเพลงของไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจากhttps://www.thaigov.go.th/news/contents/details/32486