อาชญากรรมที่จังหวัดแพร่! เหตุที่เกิดขึ้นกับบ้านโบราณสถานอายุเกือบ 130 ปี

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Kamnoon Sidhisamarn เรื่อง “อาชญากรรมที่จังหวัดแพร่!” โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

เหตุที่เกิดขึ้นกับบ้านโบราณสถานอายุเกือบ 130 ปีอันเคยเป็นที่ทำการของบริษัทบอมเบย์เบอร์ม่าในอดีต และปัจจุบันเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ สวนรุกขชาติเชตวัน ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ภายใต้การดูแลของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแก่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายอาชญากรรม อย่างน้อยก็ในความหมายอย่างกว้าง

ปล่อยให้ผ่านไปง่าย ๆ ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นอาชญากรรมลักษณะนี้ก็จะยังมีโอกาสเกิดขึ้นอีกต่อไป

สมควรทำความจริงให้เป็นที่ประจักษ์

รัฐบาลอย่าเพียงแต่ปกป้องหน่วยงานในสังกัดและข้าราชการประจำ การกระทำใดเข้าข่ายผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือประมาท ต้องยอมรับและดำเนินการไปตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งวางมาตรการป้องกันอย่างเป็นระบบและเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุผิดซ้ำซาก สมดังที่ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่หลังโควิด-19

ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ผมจะยื่นกระทู้ถามด้วยวาจา กรือกระทู้สด ตั้งถามนายกรัฐมนตรี ในการประชุมวุฒิสภาวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นี้

ที่ต้องตั้งถามนายกรัฐมนตรีก็เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือแม้แต่กระทรวงการคลัง

นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รัฐมนตรีท่านใดมาตอบก็สุดแต่จะพิจารณา

รายละเอียดนั้น เนื่องจากเป็นกระทู้สด โดยหลักแล้วก็ไม่ควรเปิดหมดล่วงหน้าเพราะเดี๋ยวจะไม่สด แต่เชื่อว่าพอจะคาดการณ์กันได้

หวังว่ากระทู้นี้จะผ่านการวินิจฉัยจากท่านประธานวุฒิสภาว่าเข้าลักษณะกระทู้ถามด้วยวาจาตามข้อบังคับ และหวังว่าจะผ่านการจับสลากจนได้รับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเกิน 3 กระทู้ในวันจันทร์นี้