‘วรงค์’ สอนกลุ่มชอบอ้าง 2475 ต้องเรียนรู้ บทเรียนจาก ‘ปรีดี’ อ้างความรู้ตามหนังสือ แต่ไม่ได้เอาสาระสำคัญของมนุษย์มาคำนึงด้วย

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom เมื่อ 23 มิ.ย. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มชอบอ้าง 2475 ต้องเรียนรู้!!!

สิ่งที่กลุ่มชอบอ้าง 2475 ควรต้องเรียนรู้ นั่นคือบทสัมภาษณ์ของ ท่านปรีดี พนมยงค์ ให้สัมภาษณ์นิตยสารเอเชียวีก ก่อนเสียชีวิตไม่นาน ใจความว่า

“แม้ว่าข้าพเจ้าได้รับปริญญาแล้ว และได้คะแนนสูงสุด แต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทางทฤษฎี
ข้าพเจ้าไม่มีความจัดเจน และโดยปราศจากความจัดเจน
บางครั้งข้าพเจ้าประยุกต์ทฤษฎีอย่างนักตำรา
ข้าพเจ้าไม่ได้นำความเป็นจริงในประเทศของข้าพเจ้ามาคำนึงด้วย
ข้าพเจ้าติดต่อกับประชาชนไม่พอ ความรู้ทั้งหมดของข้าพเจ้าเป็นความรู้ตามหนังสือ
ข้าพเจ้าไม่ได้เอาสาระสำคัญของมนุษย์มาคำนึงด้วยให้มากเท่าที่ข้าพเจ้าควรจะมี
ในปี ค.ศ.๑๙๓๒ (พ.ศ.๒๔๗๕) ข้าพเจ้าอายุ ๓๒ ปี พวกเราได้ทำการอภิวัฒน์ แต่ข้าพเจ้าก็ขาดความจัดเจน…
และครั้นข้าพเจ้ามีความจัดเจนมากขึ้น (พ.ศ.๒๔๘๙-๒๔๙๐) ข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจ”……

กลุ่มชอบอ้าง 2475 ต้องเรียนรู้ความผิดพลาดจากท่านปรีดี โดยเฉพาะการคำนึงถึงความจริง การเข้าถึงประชาชน และการอ้างแต่ตำรา โดยต้องรู้ว่า

ประชาชนชาวไทยมีความผูกพันกับสถาบันเบื้องสูง เป็นศูนย์รวมจิตใจและจิตวิญญาณ มีความร่มเย็นสงบสุข หวงแหนวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ ที่สำคัญคือ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่การปกครองแบบตะวันตก

#save112