แม่ทัพฝ่ายประชาธิปไตย ฟันธง ระบอบเผด็จการ จะถูกโค่นทำลายลงในอีกไม่ช้าอย่างแน่นอน

นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะนักการเมืองแถวหน้าฝ่ายประชาธิปไตย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

การอภิวัฒน์ประเทศไทยอีกครั้ง จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าอย่างแน่นอน

24 มิถุนายน 2475 คณะราษฏรที่ประกอบด้วย ฝ่ายพลเรือน ทหาร ข้าราชการหัวก้าวหน้าสามารถทำการอภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้สำเร็จ แต่ไม่เด็ดขาดมีการประนีประนอมกันของสองระบอบ และได้ทำสงครามต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันมาโดยตลอด กลายเป็นสงคราม 2 ระบอบ ประชาธิปไตย กับ เผด็จการ ผลัดกันรุก ผลัดกันรับ ผลัดกันแพ้ ผลัดกันชนะตลอดระยะเวลา 88 ปี

นับถอยหลังไป 6 ปี ที่คณะ คสช นำโดย พลเอกประยุทธ์ ตัวแทนของระบอบเผด็จการเข้ามายึดอำนาจทำรัฐประหาร เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 พวกเขาตกผลึกทางความคิด ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง อย่างเป็นระบบ มีการวางยุทธศาตร์ มีการวางแผนยุทธวิธี มีการสมคบคิดยึดอำนาจมีการร่างพิมพ์เขียวมาเป็นอย่างดี เพื่อให้การยึดอำนาจครั้งนี้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด สร้างระบอบเผด็จการให้เข้มแข็ง แก้ไขจุดอ่อนของระบอบเผด็จการ จึงให้มีรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ คสช. ปี 2560 มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พวกเขาสร้างองคาพยพครอบคลุมทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทั้ง พลเรือน ตำรวจ ทหาร ศาล องค์กรอิสระ รวมศูนย์อำนาจอยู่ในระบอบเผด็จการ สร้างรัฐไทย ให้เป็นรัฐทหาร ให้เป็นรัฐราชการ รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ขัดขวางการกระจายอำนาจ ทำลายประชาธิปไตยรูปแบบตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ

รัฐสภาปัจจุบันเนื่องจาก กฎ กติกา เกมแห่งอำนาจฝ่ายรัฐบาลเผด็จการเป็นผู้กำหนดทั้งหมด ฝ่ายค้านซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยถูกทำให้ง่อยเปลี้ยเสียขา ถูกฝ่ายเผด็จการทรราช และองคาพยพของระบอบเผด็จการทำลาย จนไม่สามารถต่อกรกับระบอบเผด็จการได้ ฝ่ายค้านจึงเป็นแค่เพียงเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้เผด็จการทรราชเท่านั้น

โดยองค์รวม ถือได้ว่าระบอบเผด็จการแข็งแกร่ง สมบูรณ์แบบที่สุดจนยากที่จะโค่นล้ม

หากแต่โลกยุคปัจจุบัน เป็นโลกการสื่อสารไร้พรมแดน คนไทยส่วนใหญ่ตื่นรู้แล้วเห็นความจริงว่า

  1. รัฐบาลเผด็จการนี้สร้างวิกฤตทางการเมือง ทำให้ประเทศไทยของเราล้าหลังไปหลายสิบปี มีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย มีกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีความยุติธรรม เป็นยุคมืดของประชาธิปไตย
  2. รัฐบาลเผด็จการนี้ สร้างวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง สร้างหนี้สินสูงที่สุด ทำให้สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงเป็น อันดับหนึ่งของโลก
  3. หลายองค์กร หลายสถาบันที่เคยศักดิ์สิทธิ์ กำลังเสื่อมและใกล้จะพังทลายลงจากภายในที่เขาทำลายตัวเอง

เมื่อประชาชนตื่นรู้ ถึงความเลวร้ายของระบอบเผด็จการ เมื่อประชาชนไม่สยบยอมอีกต่อไป เมื่อประชาชนไม่หวาดกลัว และเมื่อประชาชนลุกขึ้นสู้ ในทางทฤษฎีนั่นคือสถานการณ์ปฏิวัติโดยประชาชน ต่อให้ระบอบเผด็จการจะแข็งแกร่งเพียงใด ก็อาจพังทลายลงได้ ซึ่งนั่นคือการอภิวัฒน์ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง และคงจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานแน่นอน.