รู้ยัง! ดีเดย์ 4 ก.ค. โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการฯ ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิโควิด-19

เฟซบุ๊กเพจ “ไทยคู่ฟ้า” ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารของรัฐบาล ได้โพสต์ข้อความเมื่อ 3 ก.ค.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดีเดย์! 4 ก.ค. โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการฯ ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิโควิด-19

#ไทยคู่ฟ้า มาแล้วครับ….เงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 1.14 ล้านคน ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของรัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) รวมเป็นเงิน 3,000 บาท/คน

กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ย้อนหลัง รวมเป็นครั้งเดียว จำนวน 3,000 บาท ในวันที่ “4 ก.ค. 63” และขอย้ำอีกครั้งว่า ผู้ที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น รวมถึงจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก ไทยคู่ฟ้า