นักการเมืองแถวหน้าฝ่ายประชาธิปไตย ยก ‘วันชาติสหรัฐ’ ปลุกล้างมรดกบาปของเผด็จการ

นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นักการเมืองแถวหน้าฝ่ายประชาธิปไตย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อวานนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

4 กรกฎาคม วันชาติสหรัฐอเมริกา แล้วหันกลับมามองไทย

4 กรกฎาคม ค. ศ. 1776 ชาวอเมริกันได้ประกาศอิสระภาพ จากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกา (Independence Day)

คำประกาศดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาและของโลกฝ่ายประชาธิปไตย ที่ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพแก่ชนชาวอเมริกันทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และต่อเนื่องยาวนานนับถึงปัจจุบัน 244 ปี มีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถึงคนปัจจุบันคือประธานาธิบดีดอนัลด์ ทรัมป์ คนที่ 45

ด้วยความต่อเนื่อง ยาวนาน บนความมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ ปราศจากอำนาจพิเศษเข้ามาครอบงำ แทรกแซง ไม่มีการรัฐประหารโดยทหาร จึงทำให้สหรัฐอเมริกาเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นมหาอำนาจอำดับหนึ่งของโลก

เมื่อหันกลับมามองประเทศไทยของเรา

  1. ประเทศไทยของเราในปัจจุบันมีการปกครองเป็นประชาธิปไตยจอมปลอม มีรัฐซ้อนรัฐ มีอำนาจพิเศษศักดินาล้าหลัง แทรกแซงตลอดเหนือกว่าอำนาจของประชาชน คนไทยจึงไม่มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ที่แท้จริง
  2. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกือบศตวรรษประเทศไทยของเรา ถูกนายทุน ขุนศึก ศักดินา อำมาตย์ ข้าราชการระดับสูง องค์กรอิสระ กระบวนการยุติธรรมและพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการร่วมกัน สมคบคิดกันสร้างสถานะการณ์แล้วทำการรัฐประหารยึดอำนาจประชาชนไป 13 ครั้ง อำนาจของประชาชนถูกทำลาย ระบอบประชาธิปไตยถูกทำลาย พวกเขาสร้างประชาธิปไตยจอมปลอมปกครองประเทศด้วยการโกหก หลอกลวงชาวโลกว่าเป็นประชาธิปไตยทั้งที่ความจริงเป็นเผด็จการซ่อนรูปในเสื้อคลุมประชาธิปไตย
  3. ประเทศไทยของเราในปัจจุบันกำลังถูกคณะนายทหารเผด็จการที่ปกครองอยู่สร้างให้เป็นรัฐราชการ รัฐทหารเต็มรูปแบบคล้ายกับรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าในอดีต คล้ายกับรัฐบาลเผด็จการจีนคอมมิวนิสต์ ดูได้จากอดีตนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนย้าย ข้าราชการนายถวิล เปลี่ยนสี คนเดียวยังทำไม่ได้และถูก ปปช. องค์กรอิสระกล่าวโทษ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจึงไม่สามารถบริหารประเทศให้เป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้

ด้วยความเป็นรัฐราชการ ด้วยความเป็นรัฐทหาร ด้วยความเป็นรัฐซ้อนรัฐที่มีอำนาจพิเศษครอบงำ มีอำนาจเหนือกว่าอำนาจของประชาชนจึงส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่ลำบาก ยากจน ขาดโอกาสในทุกๆด้าน ทั้งที่ประเทศไทยของเราอุดมสมบูรณ์

วันชาติของสหรัฐอเมริกา ที่ชาวอเมริกันได้มาจากการต่อสู้ ด้วยความเสียสละ เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และ ภราดรภาพในระบอบประชาธิปไตยจึงควรเป็นตัวอย่างอันดียิ่งที่พวกเราคนไทย ที่ใฝ่หาประชาธิปไตย ใฝ่หาสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และ โอกาสในระบอบประชาธิปไตย จะได้ลุกขึ้นสู้กับเผด็จการซ่อนรูปนี้ ล้างมรดกบาปของเผด็จการ ปลดแอกตัวเองจากระบอบเผด็จการ เพื่อพวกเราและลูกหลานของเราเอง