‘ศรีสุวรรณ’ ฉะฟังไม่ขึ้น หากไม่ให้ ผบ.ทบ.สหรัฐและคณะกักตัว 14 วัน เช่นนั้นควรกักตัวคนที่เข้าพบ ผบ.ทบ.สหรัฐ แทน

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปเผยผ่านเฟซบุ๊กเมื่อเช้าวันที่ 6 ก.ค.63 ว่า ตามที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ได้ออกมาแถลงว่า กรณีพล.อ. เจมส์ แมคคอลวิลล์ ผบ.ทบ.สหรัฐฯและคณะ จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.นี้ ในฐานะแขกของกองทัพบก หลังได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยตามข้อตกลงพิเศษ หรือ Special Arrangement ในฐานะแขกทางการ ที่เข้าเงื่อนไขไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 6 ข้อ ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกคนยินดีและพร้อมปฎิบัติตาม ขอประชาชนคลายความกังวลนั้น

คำแถลงดังกล่าวเป็นคำพูดที่สวยหรูแต่ฟังไม่ขึ้นและรับไม่ได้ เพราะเป็นการชี้ให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติและ 2 มาตรฐานของ ศบค.และรัฐบาลโดยชัดแจ้ง ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.27 วรรคสาม และ ม.76 โดยชัดแจ้ง เพราะไม่มีอะไรเป็นหลักประกันในคำพูดของเลขาธิการ สมช.ว่าการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ของ ผบ.ทบ.สหรัฐและคณะ จะไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื่อไวรัสโควิด-19 จากสหรัฐมาสู่คนไทย เนื่องจากผลสำรวจของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (ซีดีซี) ของสหรัฐอเมริกาล่าสุดพบว่า มากกว่าครึ่งของ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ 54% ไม่รู้ตัวว่าพวกเขาไปติดโรคมาจากไหน สะท้อนแนวโน้มการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้เป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งมักจะเป็นคนใกล้ชิด ผู้ร่วมงานหรือสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น ผบ.ทบ.สหรัฐและคณะซึ่งมาจากประเทศที่มีสถิติของผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดในโลกเกือบ 3 ล้านคนแล้ว จะเชื่อใจได้อย่างไรว่าเขาเหล่านั้นอาจเป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการก็ได้ เลขาฯ สมช.กล้าเอาตำแหน่งค้ำประกันและรับผิดชอบไหมว่าจะไม่มีปัญหาการแพร่เชื้อโควิด-19 จาก ผบ.ทบ.สหรัฐและคณะในกรณีนี้

ทั้งนี้หากทางรัฐบาล ศบค.และสภาความมั่นคงฯ ยังคงยืนกรานที่จะไม่ใช้มาตรการกักตัว 14 วันสำหรับ ผบ.ทบ.สหรัฐและคณะในครั้งนี้ เพื่อความเชื่อมั่นและความอุ่นใจของประชาชนไทย ขอให้บุคคลที่มีโอกาสเข้าพบปะ หารือ และใกล้ชิด ผบ.ทบ.สหรัฐและคณะทั้งหมดทุกคนต้องถูกกักตัวใน State Quarantine ในประเทศไทยเป็นเวลา 14 วันแทน ก็น่าที่จะพอสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดขึ้นกับคนไทยทั้งชาติที่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือ 2 มาตรฐานได้