‘คุณหญิงหน่อย’ ลุยมหาสารคาม ลั่นถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะไม่ปล่อยให้พี่น้องอีสานประสบปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมซ้ำซากอีกต่อไป

ขอบคุณรูปภาพจากเฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย- อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทย อาทินายสุทิน คลังแสง นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ นางบุญรื่น ศรีธเรศ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ที่เกิดซ้ำซากในพื้นที่ภาคอิสาน เพราะขาดระบบชลประทาน แผนงานที่จะสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำบนลำน้ำชี และทำแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำ

คุณหญิงสุดารัตน์ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมพื้นที่ว่า เกษตรกรต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า เพาะปลูกไม่ได้ ฝนแล้ง รายได้ไม่มี เงินเยียวยาไม่เพียงพอ และไม่ทั่วถึง ชาวบ้านอิสานกำลังยากลำบากอย่างแสนสาหัส

คุณหญิงสุดารัตน์ ได้เสนอแนะถึงการใช้เงินกู้เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1 ลล. ว่าอยากเห็นการใช้เงินกู้ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่ทำกันอยู่เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ใหม่ให้กับประชาชนฐานราก และเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณ 4 แสนล้านบาทนั้น แทนที่จะนำไปซื้ออาวุธ ก่อสร้างถนน สร้างอาคารสำนักงานของหน่วยงานต่างๆมาทำระบบชลประทานให้ประชาชนจะได้ประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากกว่า

รวมทั้งเสนอว่าจะต้องใช้เงินกู้เพื่อทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ใหม่ เช่นการจ้างเกษตรกร ให้ทำแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ หรือการจ้างเกษตรกรปลูกพืชปรับปรุงดิน ซึ่งเป็นงบที่ก่อให้เกิดรายได้ และทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ มีดินที่มีคุณภาพไว้เพาะปลูก เป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

ในการรับฟังปัญหา คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่า จะรับเป็นงาน ที่พรรคเพื่อไทยช่วยกันผลักดันโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำบนลำน้ำชี และทำแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหานำ้ท่วมและแล้งซ้ำซาก ให้พี่น้องทุกคน เพราะในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ถือเป็นแหล่งเพราะปลูกสำคัญ ขณะที่ส.ส.ทุกคน ของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดมหาสารคาม ยืนยันจะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประสานงานและผลักดันให้โครงการเกิดขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีประชาชนในหลาย ตำบล ของสามอำเภอได้รับประโยชน์ กินพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ครบวงจรทั้งภัยแล้งและอุทกภัย เบื้องต้นประเมินงบประมาณไว้กว่า 400 ล้านบาท ซึ่งหากผลักดันให้กรมชลประทานดำเนินการได้ เชื่อว่าการสำรวจผลกระทบและเดินหน้าโครงการจะดำเนินการได้ภายใน 1 ปี

ขณะที่ก่อนหน้านี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ มหาเจดีย์ศรีมงคล วัดอุทัยทิศ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โดยนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ยืนยันว่า แม้จะต้องทำงานในบทบาทของฝ่ายค้าน และทำให้ประชาชน เกิดความกังวลว่าจะไม่สามารถดูแลพื้นที่ดูแลประชาชนได้เต็มที่นั้น นายสุทิน ยืนยันว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง และเชื่อว่า สามารถทำได้ดีกว่ารัฐบาล เช่นการร่วมใจผลักดันการพัฒนาระบบชลประทานในวันนี้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจ ว่าส.ส.จังหวัดมหาสารคาม ของพรรคเพื่อไทยและส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคน จะยังดูแลรับใช้พี่น้องประชาชน ได้เป็นอย่างดีทั้งในและนอกสภา