รู้แล้วหนาว ‘อาจารย์มธ.’ ปอกเปลือกม็อบนักศึกษา ประชาชน

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคุณรัฐศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ prajak kong ระบุว่า “หากผู้มีอำนาจอยากทราบว่าใคร/อะไรอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของนศ.และปชช. = ค.อยุติธรรม ค.เหลื่อมล้ำ รัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพ+ค.โปร่งใสในการบริหารประเทศ การทุจริตคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิ+คุกคามปชช. การมองไม่เห็นอนาคตของตนเองภายใต้โครงสร้างการเมืองแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ฯลฯ”