เชื่อมือได้ ‘อสส.’ แต่งตั้ง ‘อัยการปรเมศว์’ เป็น 1 ใน 7 คณะทำงานตรวจสอบกรณีสั่งไม่ฟ้อง ‘บอส’ ทายาทเครือกระทิงแดง

จากกรณีที่สังคมพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ต่อกรณีอัยการลงนามสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ “บอส” ทายาทเครือกระทิงแดง คดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 2555 ล่าสุด นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด (อสส.) ได้ลงนามคำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ พิเศษ/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีดังกล่าว ประกอบด้วย 1.นายสมศักดิ์ ติยะวานิช รองอัยการสูงสุด หัวหน้าคณะทำงาน

2.นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา คณะทำงาน

3.นายชาติพงศ์ จีระพันธุ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรนคณะทำงาน

4.นายปรเมศว์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี คณะทำงาน

5นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา คณะทำงาน

6.นายอิทธิพร แก้วทิพย์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา คณะทำงานและเลขานุการฃ

7.นายประยุทธ เพชรคุณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่เรียกสำนวนมาตรวจสอบ รวมถึงสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุด