ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสภาฯ ตั้ง 'ตั๊น จิตภัสร์' เป็นกรรมาธิการการตำรวจ 1
การเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสภาฯ ตั้ง ‘ตั๊น จิตภัสร์’ เป็นกรรมาธิการการตำรวจ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องตั้งกรรมาธิการการตำรวจแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงใน เว็บไซต์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้ ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 12 กันยายน […]