บริษัทชื่อดัง ออกแถลงการณ์ถอนโฆษณาออกจากทีวีเนชั่นแล้ว

ภายหลังได้เกิดกระแสบนสังคมโซเชียลมีเดีย ติดแฮชแท็ก #แบนเนชั่น เพื่อเรียกร้องให้มีการถอนตัวจากการลงโฆษณาสื่อเครือเนชั่น

ล่าสุดวันนี้ 23 ส.ค.2563 บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ถอนตัวจากการเป็นสปอนเซอร์ของสำนักข่าวเนชั่นที โดยแถลงการณ์ระบุว่า บริษัท ยันชี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาและทบทวนแผนการโฆษณาน้ำดื่ม ยันชี วิตามิน วอเตอร์ แล้ว บริษัทฯ ได้ตัดสินใจระงับการโฆษณาทางสำนักข่าวเนชั่นที่วี ทันที และได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการโฆษณา และการตลาดของบริษัทฯให้มีความเหมาะสมแล้ว

บริษัท ยันชี วิตามิ วอเตร์ จำกัด ใคร่ขอยืนยันว่า เราให้ความสำคัญกับทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อนำความคิดเห็นดังกล่วมาปรับปรุงการโฆษณาและการให้บริการของเราให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เราขอให้มั่นใจว่า เราจะเป็นบริษัทฯ ที่ผลิตน้ำดื่มวิตามิน เพื่อสุขภาที่ดีของผู้บริโภคทุกท่าน

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกทนที่กรุณาสนับสนุน น้ำดื่ม ยันชีวิตามิน วอเตอร์ ด้วยดีมาโดยตลอดประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563