พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าจำนวน 9 ราย 1
เหตุบ้านการเมือง

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าจำนวน 9 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมรา […]

โปรดเกล้าฯรับโอน พลตรี สมบัติ เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศ พลโท 2
เหตุบ้านการเมือง

โปรดเกล้าฯรับโอน พลตรี สมบัติ เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศ พลโท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ลงในเว็บไซต์เมื่อ 8 ก.พ.2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมร […]

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ' เป็น พลเอกหญิง 3
เหตุบ้านการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ เป็น พลเอกหญิง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองก […]

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร จำนวน 8 นาย 4
เหตุบ้านการเมือง

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร จำนวน 8 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ลงในเว็บไไชต์เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2561 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ […]

ประเทศไทยมี 'ศาสตราจารย์' เพิ่มอีก 50 คน 5
เหตุบ้านการเมือง

ประเทศไทยมี ‘ศาสตราจารย์’ เพิ่มอีก 50 คน

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ เมื่อ 20 ม.ค.2564 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ดำร […]

พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 แก่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 6
เหตุบ้านการเมือง

พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 แก่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา […]

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8,608 ราย 7
เหตุบ้านการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8,608 ราย

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ( […]

ยกทฤษฎี 'ฮาร์วาร์ด' ทำอย่างไรจึงจะเกิดความปรองดองสมานฉันท์ 8
เหตุบ้านการเมือง

ยกทฤษฎี ‘ฮาร์วาร์ด’ ทำอย่างไรจึงจะเกิดความปรองดองสมานฉันท์

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊กส่วนตัวโดยมีรายละเอียดดังนี้ วิธีให้เกิดความสมานฉันท์โดยการเจรจา (ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) (1) ผู้เข้าร่วมในขบวนการเจรจาทุกคนต้องเ […]

'ปิด มธ.พอกันที วีรชน' 9
เหตุบ้านการเมือง

‘ปิด มธ.พอกันที วีรชน’

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2563 อาจารย์ แก้วสรร อติโพธิ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะศิษย์เก่ารุ่น 12 ออกแถลงการณ์คัดค้านการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ […]

โปรดเกล้าฯ ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 10
เหตุบ้านการเมือง

โปรดเกล้าฯ ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย ศรี […]

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย 'บิ๊กมหาดไทย-ผู้ว่าฯ' จำนวน 36 ราย 11
ทั่วไทย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย ‘บิ๊กมหาดไทย-ผู้ว่าฯ’ จำนวน 36 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงในเว็บไซต์เมื่อ 24 ส.ค.2563 ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหา […]

ยูนิเซฟ ออกโรงเรียกร้องเคารพ สิทธิ เสรีภาพ เด็ก-เยาวชน ท่ามกลางชุมนุมในไทย 12
เรื่องเด่น

ยูนิเซฟ ออกโรงเรียกร้องเคารพ สิทธิ เสรีภาพ เด็ก-เยาวชน ท่ามกลางชุมนุมในไทย

แฟนเพจ UNICEF Thailand เผยแพร่แถลงการณ์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มีใจความว่า รู้สึกกังวลต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนท่ามกลางการชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพส […]

คำชี้แจง 'ปริญญา' น้อมรับผิด กรณีการชุมนุมที่ มธ.ศูนย์รังสิต 13
เหตุบ้านการเมือง

คำชี้แจง ‘ปริญญา’ น้อมรับผิด กรณีการชุมนุมที่ มธ.ศูนย์รังสิต

นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจงกรณี การชุมนุมของนักศึกษาส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 แล้วปรากฎว่ามีการใช้ถ้อยคำ ป […]

คดี 'บอส กระทิงแดง' กฎหมายวิปริต หรือ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์บาป 14
เหตุบ้านการเมือง

คดี ‘บอส กระทิงแดง’ กฎหมายวิปริต หรือ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์บาป

นายเชาว์ มีชวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ถึง กรณีอัยการสูงสุดประเทศไทย สั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ทายาทกลุ่มเครื่องดื่มกระทิงแดง ในข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่ […]

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ประธานและกรรมการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจำนวน 4 ราย 15
เหตุบ้านการเมือง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ประธานและกรรมการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจำนวน 4 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงใน เว็บไซต์ เมื่อ 13 ก.ค.2563 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (9 กุมภาพันธ์ 2559) เห็นช […]