ธนาธร-ประธานคณะก้าวหน้า ปลุก 20 ธันวา ออกมาส่งเสียงแห่งความโกรธต่อระบอบเผด็จการเพื่ออภิสิทธิ์ชน

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้โพสต์ข้อความถึงการเลือกตั้งอบจ.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อย่าหมดหวังกับการเมือง : สนามต่อไปคือการเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธันวาคม

บรรยากาศการเมืองปัจจุบันอาจทำให้ใครหลายคนฮึกเหิม แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้หลายคนหมดหวังกับการเมือง

หลายคนกำลังหมดหวัง ท้อแท้ และกำลังเลิกติดตามการเมือง

ข้อเท็จจริงสนับสนุนความรู้สึกแบบนั้น

ในรัฐสภา มีแต่การตั้งกรรมาธิการไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดเพื่อซื้อเวลา

บนถนน ผู้กล้าหาญคนแล้วคนเล่าโดนคุกคาม และถูกยัดคดี

กระบวนการยุติธรรมที่เอียงกระเท่เล่ ฝ่ายต่อต้านเผด็จการทำอะไรก็ผิดเสมอ

สื่อมวลชนถูกปิดปากหรือไม่ก็ปิดปากตัวเองเพื่อปิดตาประชาชน ข้าราชการไร้ความกล้าหาญ ทำผิดเป็นถูกเพื่อความมั่นคงในอาชีพตัวเอง

ความรู้สึกนี้ถูกซ้ำเติมด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอย รายได้น้อยลง หนี้สินมากขึ้น

แต่นี่ไม่ใช่เวลาจะท้อถอย นี่คือจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของอนาคต นี่คือช่วงเวลาที่จะกำหนดทิศทางประเทศไทย

ผมเชิญชวนทุกคนให้ไปใช้สิทธิพลเมืองของเราเพื่อเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคม เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี

#คณะก้าวหน้า ส่งทีมบริหารท้องถิ่นเข้าแข่งขันในเกือบ 40 จังหวัด เราเชื่อว่าการเมืองท้องถิ่นที่ดีสามารถเปลี่ยนประเทศได้

หมดเวลาการเมืองท้องถิ่นแบบเก่า การเมืองท้องถิ่นต้องไม่เป็นฐานธุรกิจการเมืองให้กับตระกูลใด

หมดเวลาการเมืองท้องถิ่นแบบเก่าที่ตระกูลการเมืองท้องถิ่น หรือ “บ้านใหญ่” ผูกขาดอำนาจมานานด้วยระบบอุปถัมภ์และอิทธิพล

หมดเวลาการเมืองท้องถิ่นแบบเก่าที่สนับสนุนเผด็จการ และเป็นแข้งขาให้กับเผด็จการในการกดหัวประชาชน

วันนี้เป็นวันแรกในการสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตังหวัด หรือ อบจ. และคณะก้าวหน้า ส่งทีม อบจ. ประมาณ 40 จังหวัดทั่วประเทศ

ใช้โอกาสนี้ส่งเสียงแห่งความโกรธต่อระบอบเผด็จการเพื่ออภิสิทธิ์ชนของคุณ

ใช้โอกาสส่งเสียงแห่งความคับแค้นในชีวิตที่อัตคัตขัดสน ที่ภาษีและทรัพยากรไม่เคยถูกนำมาใช้เพื่อพวกเรา

ใช้โอกาสนี้ส่งเสียงของประชาชนที่เขาไม่เห็นหัวว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลง

ใช้โอกาสนี้หย่อนบัตรเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานของเรา

คณะก้าวหน้าพร้อม! เราต้องการทำให้เห็นว่าถ้าการเมืองดี คุณภาพของคนไทยดีขึ้นได้ หากเราได้รับความเชื่อใจจากประชาชน เราจะทำการเมืองท้องถิ่นโดยไม่มีการทุจริต คอร์รัปชั่น ภาษี และอำนาจที่เราบริหารจะถูกนำไปรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่

อย่าหมดหวังกับการเมือง โอกาสต่อไปที่จะใช้สิทธิพลเมืองของเราคือการ #เลือกตั้งท้องถิ่น วันที่ 20 ธันวาคม 2563

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หนึ่งเสียงของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้