กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากให้ ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เปิดเผยเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 ม.ค.2564 ถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ในวันนี้ ในประเด็นที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. โดยประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้ ส.ส.ร.ทั้ง 200 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั่วประเทศ

โดยการเลือกตั้งจะใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งแบบ 1 คน 1 โหวต และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการยกร่างให้มีความเชื่อมโยงให้ถูกต้องกับบทบัญญัติตามมติที่ได้โหวตไปวันนี้

อย่างไรก็ดี นายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่า มติดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อยุติ ซึ่งคณะกมธ.ชุดนี้ทำหน้าที่พิจารณารายละเอียดซึ่งเป็นการแสดงความเห็น และกำหนดปฏิทินไว้เท่านั้น โดยกมธ.จะอภิปรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ก.พ.นี้

จากนั้นในวันที่ 5 ก.พ.จะให้ผู้ขอแปรญัตติ 109 คนมาให้ความเห็นต่อกรรมาธิการ ก่อนจะสรุปทำรายงานเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2 ของรัฐสภา ในท้ายที่สุดแล้ว ก็จะต้องรอผลการสรุปในการประชุมรัฐสภาในวันที่ 24-25 ก.พ.นี้