‘เรืองไกร’ จี้ ‘ศรีสุวรรณ’ แสดงสปิริตเปิดเผยข้อมูล 2 สมาคม เสียภาษีหรือไม่

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยว่า ติดตามการทำงานของนายศรีสุวรรณ จรรยา ในนามของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กับ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ด้วยความชื่นชมมาโดยตลอด แต่มีข้อสงสัยคาใจติดตามมาด้วย ตนตรวจสอบสมาคมทั้งสองในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาพบว่า สมาคมทั้งสองมีการจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล

เมื่อสมาคมทั้งสองเป็นนิติบุคคล ก็มีหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ต้องทำบัญชี ปิดงบดุล ยื่นแบบภาษี ประชุมใหญ่สามัญ เป็นต้น แต่จากการเสาะหาข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว ในกูเกิ้ล กลับไม่พบข้อมูลที่ควรปรากฏต่อสาธารณชนแต่อย่างใด

แต่เคยมีข้อมูลเมื่อ 4 พ.ค. 2562 ที่นายศรีสุวรรณ ให้ข่าวไว้ส่วนหนึ่งว่า “สมมติชาวบ้านบริจาคคดีละ 10,000 บาท ผมทำมา 4,000 คดี เป็นเงินเท่าไรก็คำนวณไป…” เมื่อสมาคมมีกิจกรรมและมีรายรับ ก็ต้องปฎิบัติตามกฎหมายซึ่งมีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งกำกับดูแล กรณีนี้จึงมีเหตุที่ควรตรวจสอบตามกรณีต่างๆ ดังนั้นจึงทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบสมาคมทั้งสอง มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องต่างๆ หรือไม่ เช่น มีการจัดทำบัญชี และปิดบัญชีหรือไม่ มีรายรับจากใคร ออกใบรับอย่างไร มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

มีรายได้ต่างๆ มาจากแหล่งใด มีการยื่นแบบภาษี ภงด.55 ทุกปี หรือไม่ มีการประชุมใหญ่สามัญทุกปี หรือไม่

“ขอเรียกร้องให้นายศรีสุวรรณ มีสปิริตและมีจริยธรรมด้วยการออกมาตอบข้อสงสัยและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วย ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเรื่องนี้ของนายกรัฐมนตรีมีความรวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น ด้วยเหตุที่กล่าวมา วันที่ 11 พ.ค. จะส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทางไปรษณีย์ EMS ดังรายละเอียดของหนังสือและข้อมูลประกอบที่แนบ เมื่อนายศรีสุวรรณ ทราบข่าวเรื่องนี้แล้ว ขอให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของสมาคมทั้งสอง อีกทางหนึ่งด้วย” นายเรืองไกร กล่าวทิ้งท้าย