แลนด์สไลด์ พรรคเพื่อไทย เปิดตัว 36 ว่าที่ผู้สมัครส.ส. 15 จังหวัดภาคกลาง

26 สิงหาคม 2565 พรรคเพื่อไทย นำโดย​นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรค เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคกลาง 15 จังหวัด รวมทั้งหมด 36 คน

ประกอบด้วย

 • 1.อุทัยธานี น.ส.สุชาดา บัวพันธ์ ,นายอรรถพล โต๋วสัจจา
 • 2.ชัยนาท ดร.พรหมมิน สีตบุตร , นายวิฑูร ลี้ธีระนานนท์
 • 3.สุพรรณบุรี ดร.กุลธิดา เหมาเพชร , พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ, นายทรงธรรม ลิ้มธนาคม
 • 4.ลพบุรีนายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข, นายสุชาติ ลายน้ำเงิน, นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม, นายวรวงศ์ วรปัญญา
 • 5.สระบุรี นายอรรถพล วงษ์ประยูร,นายบุญส่ง เกิดหลำ, นายจเร เสี่ยตั้งทวีพรชัย, นายองอาจ วงษ์ประยูร
 • 6.นครนายก นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร
 • 7.ปราจีนบุรี นางกฤษณ์กมล แพงศรี, นายคงกฤช หงษ์วิไล
 • 8.สระแก้ว นายกฤษณะ สุนทรกิจพานิช, นายสรวงษ์ เทียนทอง
 • 9.กาญจนบุรี นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์, นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์
 • 10.เพชรบุรี นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์, นายภาณุมาศ อังกินันท์
 • 11.ประจวบคีรีขันธ์ นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
 • 12. สมุทรสงคราม น.ส.ณิชาภา โกวิทานนท์
 • 13.ตราด นายทินวัฒน์ เจียมอุย
 • 14.นนทบุรี นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์, นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ,นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร ,นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ,นายภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
 • 15.พระนครศรีอยุธยา นายอัณณพ อารีย์วงศ์สกุล, นายอาทิตย์ ภาคอินทรีย์,นายวิทยา บุรณศิริ ,นายจิรทัศ ไกรเดชา

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ขอเทใจพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์เพื่อสร้างความโอกาส ถ้าไม่แลนด์สไลด์ออกจากวิกฤตได้ แม้ชนะเลือกตั้งเป็นที่หนึ่ง ถ้าจำในอดีตปี 2562 เราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาล แม้ใครเสนอให้อย่างไร ธรรมเนียมแบบเดิม เราไม่ขัดข้อง รับแล้วมากาพรรคเพื่อไทยเพื่อออกจากวิกฤต และปิดกั้นส.ว.250 คน เพื่อปิดสวิตว์ส.ว.โดยประชาชน