ดร.เสรี ข้องใจเจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติต่อนักโทษเยี่ยงวีรบุรุษ!

24 สิงหาคม ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงนายทักษิณ ชินวัตร ว่า ทำไมจึงยอมกลับมา

มีการตกลงอะไรกับใครไหม

ทำไมจึงได้รับการปฏิบัติเยี่ยงวีรบุรุษ

เขาเป็นนักโทษไม่ใช่หรือ

ทำไมข้าราชการบางคนบางหน่วยจึงปฏิบัติไม่เหมาะสม

ทำไมจึงมีความเป็นอภิสิทธิ์มากมายขนาดนั้น

จะยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจริงๆหรือ

หลายอย่างที่ทำกันอยู่ตอนนี้เหมือนดูถูกว่าประชาชนโง่ ทำเหมือนไม่สนใจความรู้สึกของประชาชน มองไม่เห็นหัวประชาชนสินะ

ทำกันแบบนี้ แทนที่จะออกจากความขัดแย้ง ข้อสู่ความปรองดอง มันจะกลายเป็นการสุมฟืนโหมไฟให้ลุกโขนมากกว่าเดิม

จะทำอะไรกัน ให้เกียรติประชาชนบ้างนะ อย่าคิดว่าประชาชนโง่

ตอนนี้ประชาชนเขาทำใจยอมรับให้คนของเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว อย่าให้การปฏิบัติต่อนักโทษมาทำให้ประชาชนหยุดทำใจเลยนะคะดร.เสรี ข้องใจเจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติต่อนักโทษเยี่ยงวีรบุรุษ! 1