พรรคไทยภักดี ขยับต้านขออภัยโทษ ‘ทักษิณ ชินวัตร’

พรรคไทยภักดี

28 สิงหาคม ที่กรมราชทัณฑ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายอนันต์ สาครเจริญ เหรัญญิกพรรคไทยภักดี พร้อมสมาชิกพรรค เดินทางยื่นหนังสือต่อนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อขอคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายของ นช.ทักษิณ ชินวัตร เนื่องจากมีข่าวผ่านสื่อมวลชนหลายสำนักอันเป็นที่เชื่อถือได้ว่า นช.ทักษิณ จะทำเรื่องขอพระราชทานอภัย โทษเป็นการพิเศษเฉพาะราย โดยมีนายสมภพ สังคุตแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้มารับเรื่อง

นายอนันต์ กล่าวว่า พรรคไทยภักดีมาขอคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษของ นช.ทักษิณ ชินวัตร ด้วยเหตุผลดังนี้ 1.นช.ทักษิณ ต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีทุจริตคอรัปชั่นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศมากถึง 4 คดี เป็นการกระทำความผิดหลายกรรม หลายวาระ เป็นการทำลายหลักธรรมาภิบาลของประเทศอย่างย่อยยับ สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศ ซ้ำร้ายยังมีพฤติกรรมหลบหนีการลงโทษไปต่างประเทศ ไม่เคารพยอมรับคำพิพากษาของศาล พร้อมทั้งกล่าวให้ร้ายกระบวนยุติธรรมของประเทศตลอดมา นอกจากนี้ การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายของ นช.ทักษิณ จะเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการผลักภาระความรับผิดชอบจากการกระทำความผิดของตนเองไปเป็นภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการมิบังควรอย่างยิ่ง

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า 2.จะเป็น การทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรง เป็นการสร้างความอยุติธรรมขึ้นมาในประเทศ เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันทางกฎหมายของประชาชนทำให้วาทกรรมที่ว่า “คุกมีไว้ขังคนจน” ปรากฎเป็นจริงขึ้นมา ซึ่งกรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จะต้องธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ยึดมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรม อย่างเคร่งครัด

นายอนันต์ กล่าวต่อว่า 3.ในสมัยที่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ยึดนโยบายที่จะไม่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษในคดีทุจริตคอรัปชั่น เพื่อที่จะธำรงรักษาหลักธรรมาภิบาลแห่งรัฐไว้อย่างหนักแน่นมั่นคง ซึ่งควรเป็นนโยบายที่หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมจะต้องยึดถือสืบทอดเอาไว้ การดำเนินการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายให้ นช.ทักษิณ จะเป็นแบบอย่างที่เลวร้ายต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะทำลายหลักธรรมาภิบาลแห่งรัฐซ้ำซ้อนซ้ำซาก

“แม้การพระราชอภัยโทษ ผู้ต้องขังทุกรายสามารถขอได้แต่เนื่องจาก นช.ทักษิณ ต้องโทษคดีทุจริต ซึ่งการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และต้องเป็นแบบอย่าง โดยคดีทุจริตคอรัปชั่นเป็นการประพฤติร้ายแรงและมิบังควร พรรคไทยภักดีจะเดินหน้าคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษให้ถึงที่สุด”

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า ส่วนการอาการป่วยของ นช.ทักษิณ หลังจากเข้าเรือนจำไม่ถึง 24 ชั่วโมง และแพทย์ลงความเห็นว่าป่วยหนัก จนส่งต่อโรงพยาบาลตำรวจ หากอาการป่วยหนักจริงแต่ทำไมยังเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ และถ้าอาการหนักจริงก็ต้องเข้าห้อง ICU หรือไม่ แต่กลับปล่อยให้ญาติเข้าเยี่ยมปกติ ตนไม่เชื่อว่าอาการหนัก และจะติดตามความคืบหน้ากับกรมราชทัณฑ์ เพราะทุกคนต้องมีความเสมอภาค

ด้านนายสมภพ ระบุสั้นๆ ว่ากรมราชทัณฑ์จะรับเรื่องไว้ดำเนินการและมีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติเรื่องการพระราชอภัยโทษอยู่แล้ว