เลขาฯส.ป.ก.ขีดเส้น 7 วัน ‘ปารีณา’ คืนที่ดิน 682 ไร่ ขู่งัดมาตรา 44 ฟัน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.จังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ครอบครองที่ดิน 682 ไร่ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ส.ป.ก. เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติ จึงขอให้คืนที่ดินภายใน 7 วัน หากไม่ยอมปฏิบัติตามจะใช้มาตรา 44 ของ คสช.คำสั่งที่ 36/2559