อดีตรมว.คลัง ข้องใจ ‘กกต.’ ใช้ม.72 ฟันอนาคตใหม่ ย้อนถามทำไมไม่สงสัย พรรครับเงินโต๊ะจีน จากบริษัทไม่สมฐานะ

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อมาตรา 72 เขียนไว้ว่า

“ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

กกต. ก็ควรจะพิจารณาด้วยว่า พรรคการเมืองที่รับเงินโต๊ะจีน จากบริษัทที่ไม่สมฐานะเพราะขาดทุนติดต่อกันหลายปี จากบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับรัฐวิสาหกิจ จากบริษัทที่ได้งานจากรัฐในช่วงรัฐบาลลุงตู่

เหล่านี้ ทำไมไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า แหล่งเงินที่แท้จริงอาจเป็นของบุคคลอื่น อันเข้าข่ายการฟอกเงิน และอาจเป็นการต่างตอบแทนผลประโยชน์ที่ให้ก่อนหน้า หรือหวังจะได้ในอนาคต.

ผมส่งหนังสือร้องเรียนให้ กกต. ขอข้อมูลเส้นทางเงินจาก ธปท. เพื่อตรวจสอบเชิงลึก ส่งไปนานแล้ว

ป่านนี้ยังไม่ได้คำตอบ กกต. ทำการตรวจสอบ หรือไม่ อย่างไร