‘นักเขียน’ เตือน ‘วิ่งไล่ลุง’ ระวังสะดุด! ยก ‘เดินเชียร์ลุง’ มีมากกว่าหลายร้อยเท่า

นายอธิชัย บุญประสิทธิ์ นักเขียนเรื่องสั้นได้โพสต์ เฟซบุ๊ก โดยมีรายละเอียดดังนี้ “วิ่งไล่ลุง ที่ทำแบบกล้าๆกลัวๆตอนนี้ เพราะเกรงว่าจะวิ่งไปสะดุดตีนคนเดินเชียร์ลุงที่มีมากกว่าหลายร้อยเท่า”

'นักเขียน' เตือน 'วิ่งไล่ลุง' ระวังสะดุด! ยก 'เดินเชียร์ลุง' มีมากกว่าหลายร้อยเท่า 1