ราชกิจจาฯเผยแพร่คำพิพากษา จำคุก ‘ทักษิณ’ 2 ปี คดีหวยบนดิน

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๐/๒๕๕๒ ระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน โจทก์ พันตำรวจโท ทักษิณ หรือ นายทักษิณ ชินวัตร ที่ ๑ – พลตำรวจโท อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ ๔๗ จำเลย

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวในท้ายที่สุด มีคำพิพากษาว่า นายทักษิณ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 องค์คณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมากให้ลงโทษจำคุก 2 ปี ข้อหา และคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก.

อ่านรายละเอียดทั้งหมด