โทษทั้งอาญา-ตัดสิทธิ์การเมือง 20 ปี! ‘อีสานกู้ชาติ’ จี้ส.ส.หยุดแถ เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน

นายไทกร พลสุวรรณ แกนนำอีสานกู้ชาติ โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อเช้าวันที่ 24 ม.ค.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ “แถกันไปตะแบงกันไป  ก็รัฐธรรมนูญและกฎหมายก็ระบุไว้ชัดว่าส.ส.ไม่สามารถลงคะแนนแทนกันได้เมื่อทำก็แสดงว่าได้ทำผิดกฎหมายทำผิดรัฐธรรมนูญหยุดแถและยอมรับผิดคือแนวทางที่ถูกต้อง”

“ส.ส.คือผู้ถืออำนาจอธิปไตยแทนประชาชนเฉพาะตัว จึงไม่สามารถให้ผู้อื่นใช้อำนาจแทนได้ไม่ว่ากรณีใดๆกฎหมาย จึงมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนทั้งทางอาญาและทางการเมือง (ตัดสิทธิ์20 ปี)”