กกต.คำนวณคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ ‘เสี่ยไก่ชน-ปชป.’ หลุดส.ส. ‘พีระวิทย์-ไทรักธรรม’ ได้เฮคืนสภาฯรอบ 2

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงวันที่ 28 ม.ค.2563 ว่ากกต.มีมติประกาศผลการคำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่หลังจากศาลฎีกามีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ อดีตผู้สมัครส.ส.เขต 2 จ.จันทบุรีพรรคประชาธิปัตย์เป็นเวลา 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาจากกรณีปราศรัยใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จเพื่อจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง(5) ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.โดยวิธีการคำนวณเป็นไปตามมาตรา 131 ของกฎหมายเดียวกันคือนำคะแนนรวมทั้งประเทศที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้งส.ส.เขต8 เชียงใหม่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งครบทั้ง 350 เขตเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรคประชาชนปฏิรูปด้วยนั้นมาเป็นตัวตั้งแล้วตัดคะแนนของนายชาติชาย ที่ได้รับในการเลือกตั้งเขต2 จ.จันทบุรีจำนวน 19,711 คะแนนออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศของพรรคประชาธิปัตย์แล้วคิดคำนวณตามมาตรา 129 วรรคสี่และวรรคห้า

ซึ่งปรากฏผลการคำนวณที่เปลี่ยนแปลงไปโดยพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อลดลงจากเดิม 20 คนเหลือ 19 คนและพรรคไทรักธรรมจากที่ไม่ได้รับจัดสรรก็ได้รับการจัดสรรหาส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มจำนวน 1 คนคือนายพีระวิทย์เรื่องลือดลภาคหัวหน้าพรรคไทรักธรรม ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคลำดับที่1 ซึ่งสามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ(ส.ส. 6/5) จากสำนักงานกกต.ได้ทันทีตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ทั้งนี้การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ครั้งนี้ไม่มีการนำผลการเลือกตั้งส.ส.เขต 5 นครปฐมแทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2562 และการเลือกตั้งส.ส.เขต 7 ขอนแก่นแทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.มารวมคำนวณด้วยเนื่องจากการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างทั้ง2 ครั้งไม่ได้เป็นผลจากมีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามที่มาตรา 131 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายพีระวิทย์ เคยได้รับจัดสรรเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อมาแล้วหลังการประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 แต่ก็เป็นส.ส.อยู่ได้เพียง 65 วันก็ต้องพ้นจากการเป็นส.ส.เนื่องจากมีการเลือกตั้งส.ส.เชียงใหม่เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่างและมีการนำผลคะแนนมาคำนวณใหม่ส่งผลให้นายพีระวิทย์ กลับไปเป็นผู้สมัครอยู่ในบัญชีของพรรคไทรักธรรมเช่นเดิม

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ที่จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อต้องลดลงนั้นทำให้ปัจจุบันส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับสุดท้ายของพรรคก็คือนายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์ซึ่งเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 แทนนายกรณ์ จาติกวนิช ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งและกลับไปเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดิม.