‘จาตุรนต์’ เสนอด่วนสิ่งที่ควรทำ 6 ประการ รับมือ ‘ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่’

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงและอดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 29 ม.ค.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิ่งที่ควรทำด่วนสำหรับปัญหา #ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 คือ

1.ร่วมมือกับจีนในทุกเรื่องที่ทำได้ ช่วยเหลือรัฐบาลและประชาชนจีนอย่างเต็มที่ เช่น

1.1เปิดห้องแล็บร่วมกับจีนและWHO เพื่อค้นคว้าวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ในการรับมือกับโรค สร้างวัคซีนและยารักษาโรค
1.2 วางระบบแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
1.3 จัดหาอุปกรณ์ที่จีนขาดแคลนส่งไปให้จีนเริ่มด้วยหน้ากากอนามัยสัก 1ล้านชิ้น
1.4ส่งเสริมให้คนไทยรักษาความมีมิตรจิตมิตรใจกับนักท่องเที่ยวจีนอย่างที่มีตลอดมา ดูแลรักษาคนจีนที่มาป่วยในเมืองไทยอย่างดี

2.รีบไปรับคนไทยจากอู่ฮั่นกลับบ้านพร้อมมาตรการรองรับเมื่อกลับมา

3.ยกเลิก visa on arrival และกำหนดเงื่อนไขคนจีนเข้าไทยใหม่ชั่วคราว เข้มข้นต่อผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง อนุญาตผู้ที่จำเป็น แต่ชะลอการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนเป็นการชั่วคราว

4.เตรียมระบบรองรับปัญหาที่อาจลุกลามในไทยเช่นบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ห้อง อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจวัด คัดกรองและยา ฯลฯ พร้อมสำหรับกรณีที่ปัญหาลุกลามบานปลาย

ที่เร่งด่วนมากอย่างหนึ่งคือหน้ากากอนามัย กำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน รัฐบาลต้องมีสต๊อกเป็นล้านๆชิ้นโดยร่วมมือกับเอกชน ส่งเสริมให้โรงงานในประเทศเร่งผลิต ให้นำเข้าได้โดยยกเว้นภาษีทุกชนิด รัฐบาลควรจะแจกหน้ากากนับล้านๆชิ้นแก่ประชาชนโดยอาจซื้อจากเอกชนที่ผลิตและที่ขายกันอยู่

5.ให้ความรู้ข้อมูลที่ถูกต้องทันการณ์แก่ประชาชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้รู้วิธีปฏิบัติป้องกันโรคและไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก

6.ดูแลผู้ได้รับผลกระทบเช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรการทางการเงินและการคลังและมาตรการอื่นๆ.