แม่ทัพฝ่ายประชาธิปไตย ลั่นซักฟอกรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูป จะต้องชัดเจน หนักแน่น แหลมคมและต้องไม่มีการสมยอม

นายนคร มาชิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 6 ก.พ.2563 ดังนี้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้ จะต้องชัดเจน หนักแน่น แหลมคมและต้องไม่มีการสมยอม

ได้ร่วมพิจารณา หัวข้อและประเด็นในแต่ละเรื่อง ที่จะนำเสนอเป็นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายก และรััฃฐมนตรีเป็นรายบุคคลและเห็นบทสรุป ถ้อยคำสำนวนของญัตติแล้วต้องขอชื่นชมว่า ครอบคลุม หนักแน่น แหลมคม สะท้อนภาพความอัปลักษณ์ของรัฐบาลและผู้นำรัฐบาล ที่ตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐบาลมา ไม่เคยมีผู้นำรัฐบาลใดที่แสดงความเสียหาย ต่อชาติบ้านเมือง แสดงอาการเถื่อน กักขฬะ ขู่ตะคอก ทรยศหักหลังและตระบัดสัตย์ต่อประชาชนเท่ารัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้
ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจฉบับนี้จึงสมบูรณ์สะท้อนอัตลักษณ์ของรัฐบาลได้ตรงที่สุด เช่น

  1. พลเอกประยุทธ์ ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แค่เพียงข้อหาเดียวก็จบแล้ว เพราะพลเอกประยุทธ์กับคณะ คสช ได้ร่วมกันกับนายทุนผูกขาด ขุนศึกที่ฝักใฝ่ในอำนาจ ศักดินาอำมาตย์ที่กดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบ สูบเลือดสูบเนื้อของประชาชน รวมถึงข้าราชการระดับสูงหลายคนในโครงสร้างอำนาจของระบอบเผด็จการ ได้สมคบคิดกัน ล้มล้างการปกครองประชาธิปไตย นำเอาปืน รถถังเข้าปล้น ยึดอำนาจประชาชนซึ่งในทางกฎหมายอาญาถือว่าเป็นโจรกบฏมีโทษประหารชีวิต เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตย อย่างชัดแจ้งที่สุด ไม่รวมถึงการแสดงกิริยาวาจา อย่างเถื่อน กักขฬะต่อสื่อมวลชน ต่อประชาชนเจ้าของประเทศอย่างที่ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนเคยทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงยุคนี้ พลเอกประยุทธ์จึงเป็นรูปลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นเผด็จการล้าหลัง ที่ตกค้างเหลืออยู่ในโลกที่ส่วนใหญ่เขาไม่มี แต่มีอยู่ในประเทศไทย
  2. พลเอกประวิตร ในญัตติ เขาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหาผลประโยชน์อันไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ เรื่องนาฬิกาหรู20 กว่าเรือนแม้จะมีลิ่วล้อบริวารของเผด็จการทรราชในนามองค์กรอิสระอย่าง ปปช. จะพยายามฟอกขาวให้อย่างน่ากังขา ในสายตาประชาชน มันก็ไม่ทำให้สิ่งเน่าเหม็น ความอัปยศจากดำเป็นขาวไปได้ อีกทั้งยังมีข้อมูลจากนิตยสารระดับโลกระบุ พร้อมรายงานอย่างน่าเชื่อถือว่าเขาเป็นนักลงทุนรายใหญ่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ทั้งที่ไม่มีฐานที่มาของรายได้
  3. นายวิษณุ ที่แสดงตนว่าฉลาดปราดเปรื่องเรื่องกฎหมายที่สุดในปัฐพี ตีความกฎหมายชี้นำความเห็นทางกฎหมายต่อศาล ต่ออัยการ ต่อองค์กรอิสระเพื่อประโยชน์ฝ่ายเผด็จการทรราช เป็นผู้วางหลักการโครงสร้างอำนาจให้เผด็จการผ่านกฎหมาย ใช้กฎหมายทำลายฝ่ายประชาธิปไตย ทำลายอำนาจของประชาชน ดังเช่นนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส มองเตสกิเออร์เคยกล่าวไว้ว่า การใช้กฎหมายทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ยุติธรรมถือว่าเป็นที่สุดของความเลวร้าย
    วันหนึ่งข้างหน้า หากเขาไม่ตายไปก่อนเมื่ออำนาจเผด็จการเสื่อมลงพวกเขาเหล่าเติบริกรที่รับใช้เผด็จการทรราชเหล่านี้จะได้รับโทษทัณฑ์อย่างสาสมที่พวกเขาทำบาปกรรมต่อประชาชน ต่อลูกหลานของพวกเรา
  4. พลเอกอนุพงษ์ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบหลายอย่าง โดยเฉพาะการใช้อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพฤติกรรมที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกแช่แข็งมาเกือบ 6 ปี ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการสืบมอดอำนาจ มีเงินงบประมาณรวมหลายล้านล้านบาท มีการเรียกรับผลประโยชน์จากงบประมาณสูงมาก คนนี้ไม่ส่งเสริมการกระจายอำนาจ มีแต่รวบอำนาจ ทำให้ท้องถิ่นอ่อนแอ ประชาชนเดือดร้อนไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควร
  5. นายดอน บริหารราชการแผ่นดินผิดพาด ปกพร่องอย่างร้ายแรงแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยเอื้อประโยชน์ให้บริษัทต่างชาติ นำพาชาติเข้าสู่ความขัดแย้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไม่จำเป็นเช่นกรณี สงครามระหว่าง สหรัฐอเมริกากับ อิหร่านโดยที่ไทยมีแต่เสียกับเสียอย่างไร้ความสามารถ
  6. ร. อ. ธรรมนัส บริหารราชการล้มเหลว ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลซึ่งประชาชนจะได้เห็นเอกสารคำพิพากษาจากต่างประเทศฉบับสมบูรณ์ที่เจ้าตัวคงจะไม่อาจยืนอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปอีกได้
    นี่เป็นเพียงบทคัดย่อของเนื้อหาข้อเท็จจริงที่ประชาชนรับรู้เป็นเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งเมื่อฝ่ายค้านนำเอาพยานหลักฐานชี้ให้ประชาชนได้เห็น และพวกเราจะไม่มีการสมยอมกับเผด็จการซ่อนรูปนี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่างเด็ดขาดโดยเอาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง

จะดูสิว่านายกประยุทธ์และรัฐมนตรีอีก 5 คน จะกล้าเงยหน้ามองฟ้า หรือจะกล้าก้มหน้ามองดินบริหารประเทศต่อไปไดอีกหรือไม่

เชื่อว่าหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแน่นอน เพราะรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้ตายคาสภา เน่าเหม็นเต็มที่แล้ว ประชาชนอาจได้เห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็เป็นได้ หรือหากไม่ยอมให้คนอื่นเป็นนายก คุณประยุทธ์ก็ควรยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่เสีย ประชาชนจะได้ไม่ต้องสาปแช่งพวกคุณเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้.