รมว.สธ.แจกหน้ากากอนามัย 1.4 ล้านชิ้น บรรเทาความเดือดประชาชน 2-3 มีนา.นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าว่าได้มอบหน้ากากอนามัย 1,400,000 ชิ้นบรรเทาความเดือดร้อนโดยแจกให้กับประชาชนฟรีคนละ3 ชิ้นที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา 2 วันในวันที่ 2 – 3 มีนาคม2563 รวม 200,000 ชิ้นมีจุดบริการที่กรมต่างๆจำนวน 9 กรมได้แก่กรมควบคุมโรคกรมอนามัยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกกรมสุขภาพจิต และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนไม่ต้องคิวรอนานลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและอีก 1,200,000 ชิ้นจะนำไปแจกให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆโดยมอบให้12 เขตสุขภาพเขตสุขภาพละ100,000 ชิ้น

“การแจกหน้ากากอนามัยจำนวนนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในช่วงนี้และขอให้ที่ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์สำหรับผู้ที่ไม่ป่วยใส่เมื่อจะออกไปในที่ชุมชน” นายอนุทินกล่าว

นอกจากนี้ได้ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดส่งให้โรงพยาบาลในสังกัดจำนวน 500,000 ชิ้นภายในสัปดาห์นี้ส่วนหน้ากากอนามัยที่องค์การเภสัชกรรมจำหน่ายให้แก่ประชาชนวันละ10,000 ชิ้นเป็นจำนวนที่เกินจากการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข