ศิษย์เก่าจุฬาฯ ร่อนแถลงการณ์ตำหนิ ‘นิสิตธงดำ’ ใช้เสรีภาพไม่มีขอบเขต

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 กลุ่ม CU Wisdom เพาะต้นกล้า ในนาม นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกจดหมายเปิดถึงเรียนถึง คณบดี คณะอักษรศาสตร์ และอธิการบดีนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดจดหมายเปิดผนึกมีเนื้อหาดังนี้ ตามที่ได้มีการเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ ถึงการกระทำอันขาดจิตวิญญาณและทำลายเกียรติภูมิจุฬาของนางสาว สิรินทร์ มุ่งเจริญ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และเป็นรองประธานสภานิสิตคนที่ 2 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยการพยายามเอาผ้าสีดำชักขึ้นเสาธงจุฬานั้น ได้สร้างความกังวลใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่นิสิตเก่าว่าการแสดงออกของบุคคลดังกล่าวไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการกระทำของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พวกเราในฐานะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคำนึงถึงผล กระทบที่จะเกิดกับภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ

ในฐานะรุ่นพี่เข้าใจดีว่าน้องๆมีสิทธิที่จะมีความคิดและสามารถแสดงออกชึ่งความแตกต่างได้​แต่ต้องมีขอบเขต​และไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่สถาบันอันทรงเกียรติซึ่งเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราชาวจุฬาทุกคน

การแสดงออกและกริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมตามที่เผยแพร่ผ่านสื่อทั่วประเทศ อาจส่งสัญญาณผิดๆให้นิสิตบางกลุ่มคิดว่าตนมีสิทธิเสรีภาพ โดยไม่มีขีดจำกัด โดยลืมคำนึงถีงเกียรติ ภูมิจุฬาฯที่ได้สร้างสมกันมากว่าหนึ่งศตวรรษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบความกังวลของพวกเรานิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพิจารณาว่ากล่าวตักเตือนนางสาว สิรินทร์ มุ่งเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 3 ในคณะของท่าน เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เพื่อนร่วมรุ่นและรุ่นน้องๆ ของคณะอักษรศาสตร์ และคณะอื่นๆของ จุฬาลงมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่ม CU Wisdom เพาะต้นกล้า
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย