เงินเข้าบัญชีวันนี้! ผู้ช่วยรมว.แรงงาน เผยประกันสังคมจ่ายเงินทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 33 วันแรก

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล) เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 ว่า ประกันสังคมจ่ายเงินทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 33 วันแรก

หลังจากลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ลงทะเบียนกับ sso.go.th เรียบร้อยแล้ว วันที่ 20 เมษายน 2563 ผู้ที่ลงทะเบียนล็อตแรกจะได้รับเงินทดแทนเข้าบัญชีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ งวดแรก 62%

Loading...

การจ่ายเงินทดแทนเมื่อลูกจ้างลงทะเบียนแล้ว นายจ้างต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันข้อมูลของลูกจ้างด้วย ขั้นตอนทั้งหมดของนายจ้าง ผมทำมาให้เรียบร้อยแล้ว ลงครบทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง รับเงินแน่นอน