‘ศรีสุวรรณ’ เตือน ‘ปิยบุตร’ อย่าก้าวล่วงพระราชอัธยาศัยแต่งตั้งองคมนตรี

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี วันก่อน (4พ.ค.) ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 1 ต.ค.61 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มเติมขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน ม.10 และ ม.11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั้น

พลันที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง “นายนุรักษ์ มาประณีต” เป็นองคมนตรี “นายปิยบุตร แสงกนกกุล” แกนนำคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ก็ออกโพสต์เฟซบุ๊กร่ายยาวถึงผลงานของนายนุรักษ์ เมื่อครั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยเจตนาเน้นไปที่ กรณีการยุบพรรค ของขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลปัจจุบัน ตั้งแต่ “พรรคไทยรักไทย” ต่อเนื่องมาจนถึง “ยุบพรรคอนาคตใหม่” และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคอีก 10 ปี

แม้โพสต์ของ “ปิยบุตร” จะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ มากไปกว่าความพยายามจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการวินิจฉัยในคดียุบพรรค และคดีทางการเมืองที่นายนุรักษ์ มีส่วนร่วมในองค์คณะ ซึ่งมีผลกระทบในทางการเมืองสูง และสร้างความไม่พอใจให้กับบุคคลในพรรคการเมืองบางฝ่ายมาตลอด แต่สิ่งที่นายปิยบุตรไม่ยอมพูดถึงหรืออธิบายให้สังคมรับรู้ไปในคราวเดียวกันก็คือ พฤติการณ์และการกระทำของนักการเมืองและพรรคการเมืองต่าง ๆ เหล่านั้น รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยนั้นเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย “ขัดรัฐธรรมนูญ” หรือไม่อย่างไรด้วย ซึ่งนายปิยบุตรเคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า พฤติการณ์และการกระทำใดที่เข้าข่ายต้องถูกยุบพรรคและหรือตัดสิทธิทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ อย่าแสร้งเขียนหรือตีตัวประเภทเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น เพราะในยุคสารสนเทศโซเชียลมีเดียเยี่ยงนี้ นักการเมืองทำอะไร คิดอะไร ชาวบ้านเข้ารู้ทันกันหมดแล้ว

ที่สำคัญ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.10 ประกอบ ม.11 บัญญัติไว้ทุกประการว่าให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยชอบด้วยแล้ว ไม่ควรที่จะมีบุคคลใดไปก้าวล่วงพระราชอำนาจดังกล่าวของพระองค์ท่าน ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ไม่เช่นนั้นอาจหมิ่นเหม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญาเข้าไปอีก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้วิจารณ์หรือผู้ใดที่จะใช้กุศโลบายตีวัวกระทบคราดใด ๆ ทั้งสิ้น