‘จุรินทร์’ เผย โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ล็อต 4 เริ่ม 5 มิ.ย.นี้ ลงทุกอำเภอทั่วทั้งประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังคณะกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เข้าพบเพื่อมอบถุงยังชีพจำนวน 3,000 ชุด เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ด้อยโอกาส ว่า ต้องขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในหลายโครงการ โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤติโควิด-19 ที่มีประชาชนจำนวนมากต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ประสบภัยต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งแม็คโครและเครือซีพีก็มีส่วนเข้ามาช่วย วันนี้ยังได้นำถุงยังชีพที่จะให้กระทรวงพาณิชย์นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ เช่น โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ที่ได้ดำเนินการมาแล้วถึง 3 ล๊อต ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งห้างแม็คโคร และซีพีเอฟ และบริษัทต่างๆ ในเครือซีพี ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเข้ามาร่วมมือลดราคากับกระทรวงพาณิชย์หลายรายการ ช่วยให้กระทรวงพาณิชย์สามารถทำลดราคาช่วยประชาชนได้ถึง 3 รอบ และมีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการถึง 4,845 รายการ ลดราคาสูงสุด 68%

อย่างไรก็ตาม ถัดจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะขอความร่วมมือจากห้างแม็คโครและบริษัทในเครือซีพี และทุกรายอีกรอบ ในการที่จะช่วยกันเดินหน้าพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อตที่ 4  ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 5 มิ.ย.2563 ซึ่งล็อตนี้จะลงลึกไปถึงอำเภอทั่วทั้งประเทศ จำนวน 700-800 อำเภอ ไม่มียกเว้น โดยจะมีการกำหนดช่วงระยะเวลา อำเภอละ 2-3 วัน และภายใต้การรับผิดชอบของพาณิชย์จังหวัด จะต้องลงไปทำการกำหนดการว่าในจังหวัดนั้นๆ มีจำนวนกี่อำเภอ พร้อมทั้งกำหนดวันที่เหมาะสมของแต่ละอำเภอ และทำไปต่อเนื่องจนกว่าจะครบทุกอำเภอทั่วประเทศ

ส่วนรายละเอียดทั้งหมด จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 5 มิ.ย.2563 ที่จะถึงนี้ว่าจะมีสินค้าเข้าร่วมรายการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมากน้อยเพียงใด และจะดำเนินการในรูปแบบไหนอย่างไร โดยมีเป้าหมายที่จะลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงประสบภัยโควิด-19 เพื่อให้เราผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตินี้ไปด้วยกันด้วยดีทุกคน